La participació a Martorell en les Eleccions Generals és del 43,87%, a les 14.00h

677

Un total de 18.648 martorellencs tenen dret a vot en les Eleccions al Congrés dels Diputats i al Senat, que s’estan celebrant aquest diumenge, 356 electors més respecte els darrers comicis generals del 26 de juny de 2016. Els centres de votació han obert, a les 9.00h, amb normalitat i, a les 14.00h, ja havia votat el 43, 87% dels electors (8.181 persones), un 11,63% més que a les mateixes eleccions de fa tres anys.

Martorell compta amb 35 meses repartides en 12 col·legis electorals: Oficines de l’Ajuntament; Casa de Cultura; Antiga Escola Montserrat; Institut Pompeu Fabra; Col·legi Vicente Aleixandre; Instal·lacions Esportives Municipals; local de l’Associació de Veïns del Pla; Centre Cultural; Llar d’Infants Les Torretes; Instal·lacions Esportives de Torrent de Llops; Complex Educatiu Torrent de Llops i Col·legi Mercè Rodoreda.

Voten, per primer cop, les persones amb discapacitat itel·lectual

Com a novetat, les persones amb discapacitat intel·lectual tenen per primer cop dret de votar a l’Estat. A Catalunya 11.300 persones han recuperat el dret a vot i el podran exercir per primera vegada en aquestes eleccions generals. A finals de l’any passat, amb la reforma de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (LOREG), unes 100.000 persones van recuperar el dret a vot que tenien restringit com a conseqüència d’una resolució judicial d’incapacitació. La majoria van ser incapacitades per tenir una discapacitat intel·lectual o un diagnòstic psiquiàtric.

La modificació de la llei, que va entrar en vigor el 7 de desembre de 2018, va suprimir els dos apartats que permetien privar del dret a sufragi actiu a les persones declarades incapaces en virtut de sentència judicial ferma i les internades en un hospital psiquiàtric amb autorització judicial, mantenint la possibilitat de limitar aquest dret només per a les sentències de presó.

La llei orgànica introduïa una limitació que el jutge decidia aplicar o no en cada resolució judicial. Les persones afectades van denunciar durant anys que la restricció del dret a sufragi s’estava aplicant de manera sistemàtica i sense atendre el cas concret. De totes maneres, una última instrucció de la Junta Electoral Central permet a interventors i apoderats de les meses electorals, anotar el número de DNI de les persones que considerin que no han votat de manera “conscient, lliure i voluntària”.

Des de l’Arc de Sant Martí i de la Fundació Som Capaços han fet una campanya informativa adreçada al col·lectiu que representen per a que, aquest diumenge, puguin votar. Des de l’acompanyament als col·legis electorals fins a tallers per a que sàpiguen com exercir el vot.