La persistència de pols africana porta a declarar un episodi per alta contaminació de partícules

721
Xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha declarat un episodi d’alta contaminació per partícules als 40 municipis de la regió metropolitana de Barcelona que constitueixen l’àmbit d’aplicació del Pla d’actuació per a la Millora de la Qualitat de l’Aire (PAMQA 2020), entre ells Martorell.

La mesura es pren a causa de la intrusió de pols africana que ens afecta des de dissabte, i que ha fet augmentar la concentració de partícules en suspensió en l’aire. Dilluns es va activar un avís preventiu i durant quatre dies consecutius s’han enregistrat superacions del valor límit diari a més d’una estació.

Actualment s’estan mesurant nivells elevats de PM10 en diverses estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA). Ahir, dimecres, dues estacions, Barcelona (Gràcia-Sant Gervasi) i Montcada i Reixac, van superar el valor de referència diari per a les PM10, que és de 50 micrograms per metre cúbic. La previsió indica que es manté la situació del risc de superació del llindar establert.

Reduir la generació i la resuspensió

L’activació d’episodis ambientals de contaminació és una mesura prevista dins el Pla de Millora de la Qualitat de l’Aire. A més de gestionar la velocitat a les vies ràpides, a través del Servei Català de Trànsit, s’informa la població perquè utilitzi els transports públics si s’ha de desplaçar i s’emeten consells generals a través del CECAT i de l’ATM; a més d’instar a les activitats cimenteres a reduir les emissions i als municipis a restringir les actuacions que generen partícules, com determinades obres.

En concret, es recomana a la ciutadania: realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit; utilitzar el transport públic, i reduir els desplaçaments amb vehicle privat. Si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l’empresa, més a prop de casa; utilitzar el cotxe compartit; realitzar una conducció eficient; arrencades suaus, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques.

En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que produeixi les emissions més baixes, regular la climatització de les llars; assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils en el cas que encara estiguin engegades. Limitar la crema de rostolls, marges i restes d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.

El Departament de Territori i Sostenibilitat s’ha encarregat de comunicar a determinades instal·lacions industrials que no realitzin processos com arrencades i postes a punt que no siguin imprescindibles i es pugin endarrerir.

Els nivells de partícules són elevats a tot el territori. Per aquest motiu és convenient, segons el protocol consensuat amb el Departament de Salut, que les persones amb malalties cardiovasculars o respiratòries moderin l’activitat a l’aire lliure. També es demana a tota la població evitar l’exercici físic intensiu a l’exterior.