La Policia Local de Martorell imparteix formació de mobilitat segura als instituts

877

La Policia Local de Martorell realitza, per primer cop als instituts, les jornades d’Educació per a la Mobilitat Segura. Els alumnes d’ESO dels instituts Balmes i Martorell treballaran la percepció del risc a la via pública i continguts actitudinals sobre la mobilitat i el civisme per tal de conèixer, reconèixer i canviar l’actitud.

La mobilitat segura dins el terme municipal és una de les prioritats de l’Ajuntament de Martorell, segons el regidor de Seguretat Ciutadana, Josep Casasayas, amb “camins segurs per anar a peu a l’escola i les jornades d’Educació per la Mobilitat Segura, que havíem impartit als alumnes de Primària i ara fem extensives als instituts Balmes i Martorell”.

Sis agents de la Policia Local s’encarreguen dels tallers, que incorporen propostes didàctiques orientades a que els alumnes coneguin els factors de risc i les seves conseqüències, percebin el perill que comporta i arribin a evitar-ho.

L’objectiu és que els joves “reflexionin sobre l’ús de l’espai públic, sobre les pròpies conductes segures i de risc, analitzar la realitat que els envolta, reconèixer els canvis en la percepció del risc per evolucionar vers una mobilitat segura i valorar la prevenció com a eina per incrementar la pròpia seguretat”, ha dit Casasayas.

L’Ajuntament de Martorell ha signat un conveni amb la Direcció General de Trànsit (DGT) perquè la Policia Local pugui disposar de material pedagògic i audiovisuals per desenvolupar el temari i que aquest sigui motivador, participatiu i vivencial.

Sessions

Les jornades van començar el 12 de gener a l’institut Balmes, que rebrà una segona sessió el 10 de febrer (11.30h). A l’institut Martorell, el taller s’impartirà el 31 de març (10.45h) i el 14 d’abril (11.45h). En acabar el curs escolar, se celebrarà la Festa de la Mobilitat Segura per refrescar els continguts apresos als alumnes participants.