La preinscripció als centres escolars es farà a l’abril amb cita prèvia

1250
Preinscripció escolar
Preinscripció escolar

La preinscripció dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria es podrà realitzar del 13 al 24 d’abril. A Martorell la preinscripció es realitzarà a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME) al Complex Educatiu Torrent de Llops. El procés de preinscripció es farà amb cita prèvia.

El Departament d’Ensenyament de la Generalitat redueix el calendari del procés de preinscripció gairebé un mes, des que la família presenta la sol·licitud fins que coneix el centre en el que ha obtingut la plaça, d’acord amb la petició reiterada de diferents sectors de la comunitat educativa.

El fet de començar la preinscripció més tard en relació al curs anterior, a banda de la reducció del calendari, permetrà la disminució de les incidències causades per peticions d’alumnes nouvinguts o altres que es trobin en situacions de canvis, com per exemple, canvis de localitat de residència.

En comprimir el període, part d’aquestes situacions es resoldran de manera ordinària i ja no s’hauran de tractar com a sol·licituds presentades fora de termini. La reducció del procés no afecta a la durada del termini de preinscripció –que es manté amb aproximadament els mateixos dies que l’any passat-, ni tampoc al de matriculació de les famílies.

Cal destacar que aquesta reducció del calendari s’ha pogut dur a terme en bona part gràcies als nous programes informàtics de registre d’alumnes, de gestió d’admissió d’alumnes i de gestió administrativa i econòmica de centres, atès que han comportat una major integració de dades així com una automatització del seu tractament, que ha permès l’optimització d’alguns dels processos de preinscripció.

Enguany s’incorpora, com a novetat, la preinscripció electrònica en els cicles formatius de grau superior d’FP, que comporta la possibilitat de formular telemàticament la sol·licitud, sense necessitat de tràmit presencial. Tampoc caldrà aportar documentació en paper d’aquelles dades de què l’Administració ja disposi. Es tracta del primer pas en el repte de l’Administració electrònica i l’entrada necessària en el procés de preinscripció.

Preinscripció amb cita prèvia a l’OME de Martorell

A Martorell el procés de preinscripció dels ensenyaments de segon cicle d’educació infantil, primària i secundària obligatòria es realitza a l’OME, al Complex Educatiu Torrent de Llops (c/ Josep Tarradellas, 11). Enguany, el procés de preinscripció es farà amb cita prèvia.

L’OME comunicarà per escrit a les famílies el dia i hora per fer la preinscripció. Als alumnes de 6è dels centres escolars de Martorell se’ls lliurarà la carta amb la cita a la mateixa escola on estan escolaritzats. A les famílies que han de fer la preinscripció al segon cicle d’educació infantil (P3) se’ls farà arribar per correu. Per a qualsevol altre circumstància caldrà demanar cita a l’OME.

Els horaris de preinscripció a l’OME són al matí, de 9.30 a 13.00h, de dilluns a divendres; i les tardes de dilluns a dijous, de 15.30 a 20.00h.