La preinscripció escolar per als ensenyaments obligatoris es farà del 29 de març al 9 d’abril

449
Escola Vicente Aleixandre
Escola Vicente Aleixandre

El Departament d’Educació ha publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el calendari i la normativa sobre el procés de preinscripció i matriculació del curs 2019-2020 en els centres públics. Per als ensenyaments obligatoris –segon cicle d’educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria-, la preinscripció es podrà dur a terme entre el 29 de març i el 9 d’abril.

En la resolució es determinen també les dates per a la resta d’ensenyaments: primer cicle d’educació infantil en llars d’infants de la Generalitat, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà d’FP i arts plàstiques i disseny, cicles de grau superior d’FP i arts plàstiques i disseny, programes de formació i inserció, ensenyaments esportius, ensenyaments d’adults, ensenyaments artístics professionals de música i dansa, artístics superiors, ensenyaments d’arts escèniques, curs de formació específic per a l’accés als cicles de grau mitjà i idiomes a les escoles oficials d’idiomes.

Criteris de prioritat de les sol·licituds

Quan hi ha més sol·licituds que places vacants, les sol·licituds s’ordenen seguint els criteris de prioritat. En primer lloc, en l’educació primària i l’ESO, tenen preferència els alumnes que procedeixen de centres adscrits. I per a l’ESO i el batxillerat, tenen preferència els alumnes que cursen simultàniament ensenyaments professionals de música o dansa, o que segueixen programes esportius d’alt rendiment.

En tots els ensenyaments obligatoris i el batxillerat, per a l’ordenació de les sol·licituds s’apliquen a continuació els criteris generals de prioritat, que són els següents: si actualment hi ha germans matriculats al centre o el pare, mare, tutor legal hi treballa són 40 punts. Per proximitat del domicili al centre sol·licitat en primer lloc, 30 punts. Per proximitat del lloc de treball, 20 punts. Com a criteris complementaris de desempat, hi ha el de família nombrosa o monoparental (15 punts).

Pel que fa a l’eliminació dels criteris complementaris de prioritat per malaltia crònica que afecta el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs o per haver tingut el pare, mare, tutors o germans escolaritzats al centre, l’objectiu és afavorir la igualtat en l’accés al sistema educatiu. En aquest sentit, el Departament considera que l’escolaritat ha de ser equilibrada i el fet que un alumne passi per davant gràcies a aquests punts complementaris va en contra de l’equitat i de la igualtat en l’accés al sistema educatiu. A més, en el cas dels punts per malaltia crònica, actualment els menjadors escolars ja incorporen menús específics per a alumnat amb aquestes malalties digestives, com ara celíacs.

Demanar cita prèvia a l’OME

A Martorell, el procés de preinscripció dels ensenyaments de segon cicle d’educació Infantil, Primària i Secundària obligatòria es realitza a l’Oficina Municipal d’Escolarització (OME), al Complex Educatiu Torrent de Llops (c/ Josep Tarradellas, 11). El procés de preinscripció es farà amb cita prèvia.

L’OME comunica per escrit a les famílies el dia i hora per fer la preinscripció. Als alumnes de 6è dels centres escolars de Martorell se’ls lliura la carta amb la cita a la mateixa escola on estan escolaritzats. A les famílies que han de fer la preinscripció al segon cicle d’infantil (P3) se’ls farà arribar per correu. Per a qualsevol altra circumstància caldrà demanar cita a l’OME. Els horaris de preinscripció a l’OME seràn al matí, de 9.30 a 13.00h, de dilluns a divendres; i les tardes de dilluns a dijous, de 15.30 a 20.00h.

Novetat als ensenyaments postobligatoris

Per als ensenyaments postobligatoris, la preinscripció per al curs vinent es podrà dur a terme del 14 al 21 de maig de 2019 en el cas de batxillerat i cicles de grau mitjà de formació professional, i d’arts plàstiques i disseny, i, del 29 de maig al 5 de juny de 2019, en el cas dels cicles de grau superior de formació professional, i d’arts plàstiques i disseny.

Per al curs 2019-2020 s’amplia, com a novetat, la preinscripció electrònica, que el curs passat es va incorporar en els cicles formatius de grau superior d’FP, i que enguany es podrà realitzar per a tots els cicles formatius de formació professional, tant de grau mitjà com de grau superior, i per a batxillerat.

La preinscripció electrònica comporta la possibilitat de presentar telemàticament la sol·licitud, sense necessitat de tràmit presencial. Tampoc cal aportar documentació en paper d’aquelles dades de què l’Administració ja disposi. Podeu consultar tota la informació sobre preinscripció i matriculació a http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/.

Jornades de portes obertes 

Els centres escolars de Martorell organitzen jornades de portes obertes durant aquest mes de març. En Infantil i Primària, l’Escola Els Convents obrirà portes el 14 de març, a les 9.15h, i el 18 de març, a les 15.00h; el Juan Ramon Jiménez el 8 de març, a les 9.15h i a les 17.00h; el José Echegaray el 22 de març, a les 9.15h i a les 17.00h; el Vicente Aleixandre el 27 de març, a les 9.15h, i el 21 de març, a les 17.00h; el Lola Anglada el 13 de març, a les 9.15h, i el 22 de març, a les 15.00h; el Mercè Rodoreda el 21 de març, a les 9.15h, i el 13 de març, a les 15.00h, i La Mercè el 15 i el 26 de març, a les 15.15h.

Pel que fa a la Secundària, l’Institut Pompeu Fabra farà jornada de portes obertes el 19 de març, a les 18.00h (Centre Cultural); La Mercè el 20 de març, a les 15.30; l’Institut Joan Oró el 27 de març, a les 18.00h, i l’Institut Maria Canela el 26 de març, a les 18.00h (Centre Cultural).