L’Ajuntament aprova el decret per a la reincorporació progressiva al treball presencial

746
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Martorell

L’alcalde Xavier Fonollosa ha signat aquest divendres un nou decret pel qual els treballadors de l’Ajuntament, del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM) i Martorell Gestió del Sòl hauran de reprendre les activitats presencials de forma esglaonada. S’hauran d’establir totes les mesures per evitar el contagi de la COVID-19 del personal, motiu pel qual és necessari que els centres de treball s’adaptin i s’adeqüin per tal d’incorporar al personal que hi presta el seus serveis.

Vista l’evolució de les mesures adoptades per les autoritzats estatals i sanitàries en relació a la progressiva flexibilització de les mesures de confinament de la població, i atesa la necessitat de que la transició cap a la nova normalitat vagi acompanyada del restabliment progressiu de determinats serveis públics, cal preveure la reincorporació al treball presencial del personal necessari per garantir correcte el funcionament dels següents serveis, a partir de l’entrada en vigor de la fase 2: Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), Oficines d’Atenció a l’Usuari (OAU), Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) , Oficina Local d’Habitatge (OLH), Arxiu Municipal, Llars d’Infants Municipals, Biblioteca Martorell, escoles públiques d’educació infantil i primària, Complex Educatiu, Espai Jove (Centre Cultural), Viver d’Empreses, Centre de Promoció Econòmica (Molí Fariner), CET Can Cases, Deixalleria Mòbil i Deixalleria Fixa.

Tanmateix, amb l’objectiu de preparar de forma efectiva la posada en funcionant de forma presencial de la resta de serveis i el retorn d’altres activitats posteriors a la situació de confinament, segons els casos, en la fase 3 o un cop finalitzi l’estat d’alarma, es preveurà la reincorporació progressiva de la resta del personal de l’Ajuntament Martorell, del Patronat municipal de serveis d’atenció a les persones de Martorell i Martorell Gestió del Sòl, Empresa Municipal, S.L.

La reincorporació al treball presencial es realitzarà seguint les mesures previstes al Pla de Contingència Coronavirus COVID-19 de l’Ajuntament de Martorell i del seu ens dependent i el Pla de Contingència del PMSAMP per fer front al coronavirus, amb l’objectiu de garantir les condicions de seguretat i salut amb motiu de la realització d’activitats, adoptant les mesures preventives necessàries front el contagi.

La posada en servei dels diferents espais i dependències municipals haurà d’efectuar-se un cop s’hagin realitzat de forma prèvia les feines de neteja i desinfecció necessàries, així com l’adopció de les mesures de seguretat i salut previstes per a cada cas, segons s’estableix al Pla de Contingència.