L’Ajuntament celebra dilluns el darrer Ple Municipal ordinari de l’any

310
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Martorell

L’Ajuntament de Martorell ha convocat dilluns, 17 de desembre, la darrera sessió ordinària de l’any del Ple Municipal corresponent al mes de desembre. La sessió es podrà seguir en directe a partir de les 20.00h a Ràdio Martorell (91.2 FM) i a través l’streaming de l’emissora municipal.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (19-11-18).

2. Proposta de resolució de les al·legacions formulades envers l’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a l’exercici 2019, i d’aprovació definitiva d’aquestes ordenances fiscals (exp. 5001/2017).

3. Proposta relativa a l’aprovació de la rectificació de l’inventari general de béns i drets de la corporació a data 31/12/2017 (exp. 3282/2018).

4. Proposta per donar conformitat a la xifra de població del municipi de Martorell referida a 1 de gener de 2018 (exp. 1187/2018).

5. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP per instar el Departament d’Ensenyament a aturar els treballs d’elaboració i aprovació del decret de menjadors.

B) Activitat de control

6. Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de novembre de 2018.

7. Interpel·lacions.

8. Preguntes.

9. Precs.