L’Ajuntament de Martorell celebra dilluns vinent el darrer ple ordinari de l’any 2015

355

El proper dilluns 21 de desembre (20.00h), tindrà lloc a la sala de plens l’Ajuntament de Martorell la darrera sessió ordinària del ple municipal corresponent a aquest mes de desembre. La sessió es podrà sentir íntegrament en directe, a través dels micròfons de Ràdio Martorell (91.2FM) i del web municipal www.martorell.cat

Ordre del dia

Part resolutiva

1 Aprovació de l’acte de la sessió ordinària: 16 de novembre de 2015.

2 Aprovació de l’acte de la sessió extraordinària: 23 de novembre de 2015.

Dictàmens de l’Àrea Econòmica, d’Organització i Règim Interior

3 Proposta de resolució de les al·legacions formulades envers l’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a l’exercici 2016, i d’aprovació definitiva d’aquestes ordenances fiscals.

4 Proposta d’aprovació de la pròrroga per a l’any 2016 de la pòlissa col·lectiva subscrita per l’Ajuntament de Martorell amb l’entitat Assistència Sanitària Col·legial, S.A, per a la prestació dels serveis d’assistència mèdico-sanitària per als funcionaris integrats i beneficiaris.

Propostes de resolució i mocions dels grups polítics municipals

1 Moció que presenten els grups municipals de Movem Martorell-Estesa i el Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés per l’ajuda d’emergència als camps de refugiats sahrauís per la catàstrofe humanitària que viuen després de les pluges torrencials dels últims mesos.

2 Moció que presenten els grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, Som Martorell i Partit Popular en defensa de l’exercici efectiu del dret de vot de les persones amb discapacitat intel·lectual.

3 Moció que presenten els grups municipals del Partit dels Socialistes de Catalunya-Cadidatura de Progrés i Som Martorell.

Part de control
A Donar compte de resolucions de l’Alcaldia.
B Interpel·lacions.
C Preguntes.
D Precs.