L’Ajuntament de Martorell celebra el Ple Municipal ordinari de novembre aquest dilluns

1073

Dilluns, 18 de novembre, l’Ajuntament de Martorell celebra la sessió ordinària del Ple Municipal, corresponent al mes de novembre. Com és habitual, es podrà seguir en directe a Ràdio Martorell 91.2 FM i a través del servei streaming de l’emissora, a partir de les 20.00h.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (21-10-19).

2. Proposta d’aprovació de la designació de la Sra. Elisabeth Plaza Tel, regidora de Serveis Urbans i Via Pública com a membre de la mesa de contractació, amb caràcter permanent, en els procediments de contractació la competència dels quals correspon al ple, o a l’alcalde o la junta de govern local, per delegació del ple (exp. 2420/2019).

3. Moció que presenta el grup municipal de Movem Martorell en relació a la derogació del Projecte de Llei de Contractes de Serveis a les Persones, altrament dita ‘Llei Aragonès’.

4. Moció que presenta el grup municipal d’ERC per demanar que la fotografia del president de la Generalitat de Catalunya sigui present a la sala de plens de l’Ajuntament de Martorell.

5. Moció que presenta el grup municipal d’ERC per declarar Martorell municipi feminista.

6. Moció que presenta el grup municipal d’ERC per expressar el suport als presos i preses polítiques i demanar el lliure retorn dels exiliats.

7. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans (C’s) a l’Ajuntament de Martorell per la defensa de la igualtat de tracte entre les parelles de fet i els matrimonis en l’accés a la pensió de viudetat.

B) Activitat de control

8. Declaració institucional de l’Ajuntament de Martorell amb motiu del dia 20 de novembre, Dia Internacional de la Infància i 30 aniversari de la Convenció sobre els Drets del Nen.

9. Dació de compte del decret sobre designació del coordinador de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat i de la regidora delegada de Serveis Urbans i Via Pública (exp.2420/2019).

10. Dació de compte de la nova composició del grup municipal Junts per Martorell (exp. 2420/2019).

11. Dació de compte de la modificació dels vocals integrants de la comissió informativa de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat en representació del grup municipal Junts per Martorell (exp. 2420/2019).

12. Dació de compte del decret on es determina la regidora que exercirà el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva. (exp. 2420/2019).

13. Dació de compte del decret de designació de la Sra. Elisabeth Plaza Tel, regidora de Serveis Urbans i Via Pública com a membre de la mesa de contractació, amb caràcter permanent, en els procediments de contractació la competència dels quals correspon a l’alcalde o la junta de govern local, per delegació del Ple (exp. 2420/2019).

14. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes d’octubre de 2019.

15. Interpel·lacions.

16. Preguntes.