L’Ajuntament de Martorell forma el personal municipal i els electes en perspectiva de gènere

1710
Formació equip de govern Pla d'Igualtat
Formació equip de govern Pla d'Igualtat

El personal tècnic i els responsables polítics de l’Ajuntament de Martorell i del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell està duent a terme diferents sessions formatives de sensibilització en perspectiva de gènere.

El Pla d’Igualtat Intern 2013-2018 és una eina de treball estratègica que es va aprovar amb l’objectiu  d’oferir condicions d’igualtat efectiva entre els treballadors i les treballadores de l’Ajuntament i del Patronat, en tots els seus àmbits, i eliminant totes les barreres que l’obstaculitzen. Ha comptat amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona i, després d’una fase prèvia de diagnòstic, s’ha fixat un conjunt d’objectius i 26 accions calendaritzades per facilitar el seu seguiment i avaluació.

La formació en perspectiva de gènere és una de les accions recollides al Pla Intern d’Igualtat, dins de l’àmbit de ‘Cultura i política d’igualtat de gènere’. A les sessions formatives del personal municipal, impartides per la sociòloga de la consultora MiT, Blanca Moreno Triguero, hi han assistit 49 persones, 26 homes i 23 dones. Hi han participat les persones designades referents d’igualtat a cadascun dels departaments municipals, les que formen part de la comissió d’igualtat i les representants del personal.

Formació Pla d'Igualtat
Formació tècnics Pla d’Igualtat

En l’àmbit polític, han pres part de la formació l’alcalde i nou regidors i regidores de l’àrea de govern (6 homes i 4 dones). Cristina Dalmau, regidora de Benestar Social i Joventut, ha fet una valoració positiva de les jornades. “Avui hem après una mica més com podem millorar la nostra societat perquè no hi hagi diferències entre home i dona i hem reflexionat sobre l’inconscient de la societat en la qual ens trobem, sobre les diferències reals que hi ha i sobre com ajudar a les generacions que vénen perquè no en continuïn existint tantes”.

Cristina Dalmau, regidora Benestar Social i Joventut

Les sessions s’han desenvolupat durant els mesos de novembre de 2017 a gener de 2018, i els continguts s’han orientat principalment a promoure que l’organització municipal sigui un àmbit on dones i homes es desenvolupin professionalment en igualtat de condicions, a incorporar la perspectiva de gènere als diferents àmbits d’actuació municipals i a conèixer el Protocol per a la prevenció i actuació davant l’assetjament sexual, per raó de sexe i orientació sexual de l’Ajuntament de Martorell i el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones.