L’Ajuntament de Martorell incrementa el suport a les entitats pels canvis en la nova fiscalitat

360

Una quarantena d’entitats ha assistit, aquest dijous al Centre de Serveis a les Entitats, a una sessió formativa sobre els canvis en la fiscalitat de les entitats, organitzada per la Regidoria de Comunicació, Participació i Cooperació. L’Ajuntament posa a disposició de les entitats un servei per fer un dels tràmits que les associacions han de fer amb l’Agència Tributària aquest mes de febrer: el Model 347.

Les entitats estan obligades, des de l’1 de gener de 2015, a presentar a l’Agència Tributària una declaració informativa de les seves operacions que han fet amb tercers, on hi ha de constar els ingressos i despeses amb un sol client o proveïdor que superin els 3.005,6 euros/any (Model 347). El document serveix a l’Agència Tributària per a creuar dades i detectar possibles fraus. És obligatori presentar-la de forma telemàtica i té sanció en cas de no fer-ho dins el termini, que clou a finals d’aquest mes de febrer.

Per tal de facilitar la tasca a les entitats, la Regidoria de Comunicació, Participació i Cooperació, a través del seu Centre de Serveis a les Entitats, ha organitzat una nova sessió formativa, a càrrec de Dolors Martínez, responsable del departament econòmic de suport associatiu de la Fundació Catalana de l’Esplai, qui ha explicat que “les entitats obligades a oficialitzar aquest document informatiu són les que han fet compres a un mateix proveïdor, les que han venut a un mateix client productes o serveis, les que han rebut subvencions públiques o privades amb una mateixa administració o organització i les que han donat subvencions a una mateixa organització durant l’any 2015 i per un import superior a 3.005,6€”.

L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, ha dit que l’Ajuntament “surt a l’auxili d’aquelles entitats que troben feixucs els tràmits” i ha recordat que “les sessions formatives serveixen per refrescar les obligacions formals tributàries de les entitats”.

La regidora de Comunicació, Participació i Cooperació, Míriam Riera, ha remarcat que “les entitats que necessitin el servei d’assessorament fiscal de l’Ajuntament, hauran de lliurar el NIF, els ingressos i despeses de l’entitat durant el 2015 per trimestres, i el full de consentiment pel compliment de la Llei de Protecció de Dades, al Centre de Serveis a les Entitats (El Círcol), abans del 18 de febrer”.

El Círcol, un espai i un equip al servei de les entitats

El Centre de Serveis a les Entitats va començar a treballar amb les entitats els canvis en la reforma fiscal l’any passat. Des del mes d’octubre, però, aquest servei de la Regidoria de Comunicació, Cooepració i Participació, s’ha traslladat a l’edifici d’El Círcol (a la plaça de la Vila) i disposa d’un equip per atendre les diferents necessitats que pugui tenir teixit associatiu de Martorell. En l’espai d’El Círcol, s’ajuda a les entitats en tots els seus tràmits de gestió i se’ls ofereixen tot tipus de recursos, com ara la cessió gratuïta de diversos materials (projectors, equip de so, etc.) o la cessió d’espais per a les seves activitats. La regidora de l’àmbit va explicar que al llarg d’aquest any és previst que continuïn les obres de rehabilitació d’El Círcol per convertir-lo en un gran equipament al servei de les associacions.

A banda de la xerrada de dijous, el Centre de Serveis a les Entitats, té programada una formació per a les entitats sobre l’Impost de Societat, un altre dels tràmits fiscals que han de fer des de l’any passat. Des d’El Círcol es treballa per a l’elaboració d’un pla de formació específic per a les associacions en col·laboració amb la Fundació Catalana de l’Esplai i el seu programa de suport associatiu.