L’Ajuntament de Martorell millora els ajuts a les empreses que contractin persones aturades

406
Subvenció empreses
Subvenció empreses

L’Ajuntament de Martorell subvenciona, des de fa quatre anys, les empreses locals que fomenten la contractació de persones en situació d’atur. El Ple Municipal d’aquest dilluns ha aprovat, per unanimitat de tots els grups polítics municipals, millorar els imports i els requisits d’aquest pla d’ajuts. L’objectiu és doble: ajudar les empreses subvencionant part del cost de la contractació i reactivar l’economia local.

Les bases reguladores dels ajuts incorporen, com a novetat, “atorgar la subvenció a empreses que, en la data de sol·licitud i durant la vigència del contracte, tinguin el domicili de l’activitat empresarial a Martorell i no el domicili social, com s’especificava fins ara”, ha indicat el regidor de Promoció Econòmica, Lluís Amat.

A més, “es redueix d’un any a sis mesos el temps d’empadronament a Martorell de les persones desocupades contractades, des de la data de sol·licitud de la subvenció”. També passa de cinc a tres el nombre de persones que ha d’entrevistar l’empresa contractant per cobrir el lloc de treball subvencionat.

LLuís Amat, regidor de Promoció Econòmica

Una altra novetat és “la concessió de fins a 4.000 euros a l’empresa de nova creació que contracti un treballador en atur durant un any a jornada complerta i 100 euros per mes addicional sencer, sense que l’import total superi els 5.000 euros. Si la jornada és inferior al 100%, la subvenció serà proporcional”, ha avançat el regidor.

Lluís Amat, regidor de Promoció Econòmica
LLuís Amat, regidor de Promoció Econòmica
LLuís Amat, regidor de Promoció Econòmica

Des de 2015, aquest paquet d’ajuts subvenciona les empreses de menys de 150 treballadors amb 2.500 euros per contracte laboral, amb una durada d’un any i jornada complerta i 100 euros per mes sencer addicional, sense que l’import total superi els 3.500 euros.

Les persones contractades han d’estar en situació d’atur, inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), constant-hi com a demandants actives de feina, i donades d’alta a la borsa de treball de l’Ajuntament de Martorell.

No hi ha limitació màxima de subvencions per beneficiari i són compatibles amb l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, públics o privats, que financin les mateixes actuacions.

Un 30% de l’import de la subvenció concedida s’abona a la presentació del contracte de treball i de l’alta de la Seguretat Social. Un 40% als sis mesos de vigència del contracte, prèvia comprovació que el treballador continua contractat. El 30% restant, una vegada l’Ajuntament hagi comprovat la justificació correcta de la subvenció.

Lluís Amat ha explicat que “en aquests quatre anys, s’han rebut al Molí Empresa 83 sol·licituds d’ajuda, 37 de les quals han estat refusades pels tècnics en no complir el requisits. Un total de 36 s’han ajustat a les bases, però d’aquestes, 16 s’han tirat enrere per diferents motius. Nou sol·licituds no han acabat el procés i una està pendent de lliurar la documentació. En total, s’han destinat més de 41.000 euros a aquests ajuts”.

Lluís Amat, regidor de Promoció Econòmica

Els interessats a beneficiar-se d’aquestes subvencions poden contactar directament amb el Centre de Promoció Econòmica de Martorell, a través del correu electrònic moliempresa@martorell.cat o al telèfon 93 775 31 01.