L’Ajuntament de Martorell posa en marxa la VI campanya de subvenció de llibres de text

367

L’Ajuntament de Martorell posarà en marxa a partir de l’1 de febrer la VI campanya de subvenció de llibres de text per als estudiants matriculats a escoles públiques o concertades, instituts o centres d’educació especial. L’Ajuntament destina 40.000 euros a aquest ajut directe a les famílies i se’n farà càrrec del 30% de la factura dels llibres de text o material substitutiu.

Aquesta campanya s’adreça a totes les famílies empadronades a Martorell amb infants de 3 a 15 anys, que vagin a escoles públiques o concertades, instituts o centres d’educació especial nascuts entre els anys 2000 i 2012. L’Ajuntament pagarà el 30% de la factura de llibres de text o material substitutiu de llibres de text, amb un màxim de 20€ per Educació Infantil, 25€ per Educació Primària i 30€ per Educació Secundària Obligatòria.

Qui hi pot accedir?
Les dotacions econòmiques que es concedeixen sota aquesta convocatòria es destinen a les famílies empadronades a Martorell que tinguin fills matriculats a centres educatius públics i privats sostinguts amb fons públics, en algun curs des de segon cicle d’Educació Infantil fins al darrer curs d’ESO. Morera reconeix que “per accedir a aquesta subvenció les famílies no han d’estar en deute en cap pagament amb l’Ajuntament o el Patronat”.

Un cop oberta la convocatòria, els pares que s’hi vulguin acollir hauran d’omplir el full de sol·licitud que trobaran als centres educatius. Haurà d’anar acompanyat de la factura original del cost total dels llibres de text o original i fotocòpia, si no es vol lliurar la factura original, i del número de compte bancari. Morera afegeix que “la percepció d’aquesta campanya és molt bona, és un ajut lliure i per a tothom. En un període d’entre tres o quatre mesos es farà efectiu el pagament a les famílies”.

Entrega de la sol·licitud

La sol·licitud per a la subvenció de llibres de text s’haurà de lliurar a les oficines d’atenció a l’usuari del Patronat Municipal de Servei d’Atenció a les Persones de Martorell, (PMSAPM), Complex Esportiu La Vila, Centre Integral d’Esport i Salut, Centre Cultural i Pavelló Esportiu de dilluns a dijous de 9,30 a 13,00 i de 16,30 a 19,15 i divendres de 9,30 a 13,00. O bé al Complex Educatiu (c/Josep Tarradellas, 11 baixos) del 1 al 5 de febrer de 2016 els dilluns de 9,15h a 18,00h, dimarts i divendres de 9.15h a13h, dimecres de 9.15h a 15.00h i dijous de 15.00h a 18.00h. Els dies 8,15,22 i 29 de febrer de 2016 de les 9.15h a les 18h.

El període de presentació del full de sol·licitud de la campanya de subvenció de llibres de text serà fins el 29 de febrer de 2016 i no s’acceptaran sol·licituds fora de termini.