L’Ajuntament rep més de 200.000 euros de la Diputació per contrarestar els efectes negatius de la COVID-19

743

Els ajuntaments del Baix Llobregat rebran, entre aquest 2020 i l’any que ve, 3.683.915,05 euros més del Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona. L’Ajuntament de Martorell ha obtingut 209.801 destinats al finançament extraordinari per al reforç dels professionals dels serveis socials bàsics i a la lluita contra l’exclusió social d’infants i adolescents; així com en polítiques per abordar les violències masclistes i impulsar agents d’acció comunitària a l’espai públic.

Les noves línies de suport també s’adreçaran a projectes de planificació digital per als museus locals, al suport a la digitalització dels mercats municipals, al reforç extraordinari de la Xarxa d’Oficines Tècniques Laborals, de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local i dels centres locals de serveis a les empreses.

Finalment, també es finançaran activitats educatives, esportives i juvenils; a més de donar suport a la promoció i dinamització de l’activitat esportiva local, a l’activitat esportiva dels petits municipis i a la neteja, desinfecció i millora dels elements del mobiliari urbà i de l’espai urbà degut al coronavirus.

Mitjançant 14 nous recursos del Catàleg, ja concedits als ajuntaments, la Diputació treballa per mantenir el suport a l’autonomia dels governs locals de la província i reforçar les actuacions municipals destinades a pal·liar els efectes negatius de la COVID-19.