L’Ajuntament de Martorell reprèn dilluns el calendari de plens municipals

837
Ple Municipal juliol 2017
Ple Municipal juliol 2017

El proper dilluns, 18 de setembre, l’Ajuntament de Martorell celebrarà el Ple Municipal ordinari corresponent a aquest mes, el primer del curs polític després de l’estiu. Entre els punts de l’ordre del dia, s’inclourà la renúncia dels regidors Francesc Josep Arpal (PP) i Raquel Pérez (Som Martorell). La sessió es podrà seguir en directe per Ràdio Martorell (91.2 FM) i online a través d’aquest lloc web, a partir de les 20.00h.

Part resolutiva

1- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària (17-07-17).

2- Proposta de concessió d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sol·licitada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en relació a les obres consistents en la substitució d’elements de fibrociment a l’Escola Juan Ramón Jiménez (EXP. 3562/2017).

3- Proposta de concessió d’una bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, sol·licitada per la Fundació Privada Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, en relació a les obres consistents en l’ampliació de l’Hospital per ubicar una sala de ressonància (EXP. 3772/2017).

4- Proposta d’aprovació inicial de l’expedient de modificació pressupostària número 13/2017, dintre del vigent pressupost de la pròpia entitat local, per concessió de crèdits extraordinaris finançat amb l’aplicació de part del romanent de Tresoreria de 2016/Superàvit Pressupostari (EXP. 2876/2017).

5- Proposta d’aprovació inicial de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Urbana de Martorell a l’entorn de l’Estació Central de Martorell (EXP. 4168/2017).

Activitat de control

6- Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia dels mesos de juliol i agost de 2017.

7- Interpel·lacions.

8- Preguntes.

9- Precs.

10- Presa de coneixement de la renúncia del Sr. Francisco José Arpal Macià al seu càrrec de regidor de l’Ajuntament de Martorell (EXP. 70/2015).

11- Presa de coneixement de la renúncia de la Sra. Raquel Pérez Martínez al seu càrrec de regidora de l’Ajuntament de Martorell (EXP. 70/2015).

Ordre del dia Ple Municipal setembre 2017