L’Ajuntament de Martorell s’acull al programa d’arranjament d’habitatges per a persones grans

452

L’Ajuntament de Martorell s’acull a la tercera edició del programa d’arranjament d’habitatges per a persones grans que la Diputació de Barcelona posa en marxa amb la finalitat de millorar les condicions d’accessibilitat, seguretat, higiene i habitabilitat, mitjançant la realització de reformes bàsiques i la instal·lació d’ajudes tècniques a l’habitatge, tant de lloguer com de propietat. Des de 2013, a Martorell s’han realitzat 18 arranjaments.

El programa d’arranjament d’habitatges per a persones grans de la Diputació de Barcelona duplica enguany el nombre d’intervencions anuals, amb una previsió de gairebé 2.000 intervencions l’any a tota la demarcació i un pressupost de 7.316.960 d’euros, dels quals, 5.993.680 euros seran aportats per l’Àrea d’Atenció a les Persones i els 1.323.280 euros restants pels ens locals participants en el programa.

S’amplia la tipologia d’intervenció

Aquesta nova edició “amplia la tipologia d’intervencions a les llars, ja que a més de les actuacions en el bany (generalment el canvi de banyera per plat de dutxa) i en la cuina, preveu actuacions complementàries de millora de l’eficiència energètica”, ha explicat la regidora de Benestar Social i Joventut, Cristina Dalmau. El programa s’adreça també, per primera vegada, a persones menors de 65 anys amb necessitats especials en relació a la capacitat física i psíquica per desenvolupar les activitats de la vida diària dins de la llar, és a dir, persones amb discapacitat.

Beneficiaris

Per tal de ser beneficiari d’aquest ajut, “cal que les persones de Martorell puguin adreçar-se als Serveis Socials Bàsics i sol·licitar una entrevista amb un treballador social. Aquests en faran una valoració de la capacitat econòmica i de la situació social i vincularan aquest ajut a el Pla de Treball que s’elabori conjuntament amb la família”, ha dit Dalmau.

A banda, des dels Serveis Socials Bàsics “es poden detectar situacions en què les persones grans o amb discapacitat que es troben en el seu domicili tinguin dificultats per executar ABVD (Activitats Bàsiques de la Vida Diària) per la manca d’adaptació i per la presència de barreres arquitectòniques. Aquest fet pot provocar situacions de vulnerabilitat o risc en l’execució d’aquestes tasques i pot sobre dimensionar la manca d’autonomia de la pròpia persona”, ha afirmat.

Població diana

Dalmau ha recordat que la població diana inclou “persones amb pocs recursos econòmics- rendes mitges de les persones empadronades al domicili inferiors a dues vegades l’indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC)- i persones majors de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran”.