L’Ajuntament de Martorell s’ofereix per acollir refugiats víctimes dels conflictes armats

332

L’equip de govern municipal, format per CDC i ERC, presentarà una moció de suport a l’acollida de població refugiada víctima dels conflictes armats a la Mediterrània en la propera sessió plenària ordinària, que tindrà lloc el proper dilluns 21 de setembre. L’equip de govern proposarà a la resta de grups municipals que s’hi adhereixin.

Amb aquesta moció, Martorell s’ofereix com a territori d’acollida i s’adhereix al model de moció que han elaborat el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament (del qual l’Ajuntament és soci des de 1990), l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya per tal que els municipis catalans treballin de manera coordinada amb la Generalitat de Catalunya en l’acollida; instant al Govern espanyol, que és qui té competències, a fer possible aquesta rebuda de refugiats.

A banda dels acords genèrics, la moció introdueix propostes específiques de Martorell:

• La creació d’un compte de correu electrònic on la ciutadania i les entitats que vulguin implicar-se en l’acollida dels refugiats puguin adreçar-se per fer els seus oferiments i des el qual puguin rebre informació dels passos i les accions que vagi donant l’Ajuntament de Martorell en aquesta qüestió
• La creació d’una comissió de treball dels diversos departaments municipals que puguin estar implicats en l’acollida de persones refugiades (Serveis Socials, Habitatge, Ensenyament, Cooperació, etc.).

• Actualitzar els protocols del Servei d’Acollida, Diversitat i Accions Comunitàries per a incorporar-s’hi l’asil.

L’Ajuntament de Martorell treballa des de fa més de 25 anys en l’àmbit de la Cooperació al Desenvolupament i des de fa més d’una dècada dóna suport a les persones refugiades o desplaçades per conflictes bèl·lics o catàstrofes naturals a través d’un conveni de col·laboració amb el Comitè Català de l’ACNUR.