L’Ajuntament es compromet a pagar un salari mínim de mil euros als seus treballadors

427

El Ple de l’Ajuntament de Martorell d’aquest dilluns al vespre va aprovar, amb els 16 vots favorables de CDC, ERC, PSC i PP, una moció segons la qual es compromet a avançar cap a l’objectiu que el salari mínim dels seus empleats sigui de 15.000 euros anuals. La proposta té l’origen en la iniciativa ciutadana de la Plataforma Anem a mil, que demana un salari mínim digne a totes les persones que treballen a Catalunya per tal reduir les desigualtats salarials i assolir una distribució de la renda més justa i una societat més cohesionada. Els grups de Movem i Som Martorell es van abstenir en la votació.

Establir un salari mínim a Catalunya de 1.071,43 euros per 14 pagues s’empara en la Carta Social Europea, que recomana un sou mínim equivalent al 60% del salari mitjà del territori. El regidor de Planificació Urbanística, Medi Ambient i Habitatge Adolf Bargués, va explicar que l’acord vol donar resposta al fet que “l’actual Salari Mínim Interprofessional (SMI) fixat pel govern espanyol en 655 euros és insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer front una persona a Catalunya”. La moció vol avançar “cap a l’objectiu d’assegurar que els salaris del personal al servei de l’Ajuntament de Martorell no siguin inferiors als 1.071,43 euros mensuals, i que es treballi amb associacions d’empresaris comarcals i empreses que es presentin a les licitacions públiques per tal que també assoleixin aquest mínim”, va defensar Bargués en representació de l’equip de govern.

En el debat del punt, el socialista Lluís Tomás va exposar que “el nostre grup va presentar la moció i agraïm haver arribat a l’acord amb l’equip de govern. No és tot el que voldríem, però és un primer pas, i també volem que la Generalitat l’apliqui de forma immediata a les empreses que té subcontractades”. El regidor de Movem Martorell, Ricard Sánchez, va criticar que “tornem a tenir una declaració d’intencions sense més, que no hem pogut consensuar tots els grups. És una moció conformista perquè abans de la crisi es considerava precari ser mileurista i ara sembla que sigui just”.

El popular Francesc Josep Arpal va dir que “hi estem a favor, benvinguda sigui, però creiem que aquest és un acord que li correspon negociar al govern central amb la patronal i els sindicats, que en tindran la darrera paraula”. Per a Raquel Pérez, de Som Martorell,“és un brindis al sol, una presa de pèl pels ciutadans. En 4 mesos els preguntaré a quants treballadors contractats i subcontractats se’ls ha apujat el sou”.

Acord total per lluitar contra el malbaratament alimentari
El Ple també va aprovar una moció presentada pel PSC de suport a la Llei d’Aprofitament dels Excedents Alimentaris. La proposta es basa en estudis de malbaratament alimentari fets per la Universitat Autònoma de Barcelona i l’Agència Catalana de Residus, segons els quals cada any es llencen a les escombraries l’equivalent a 25 dies i mig de menjar de tot un any i estimen que consumidors, comerços i restaurants malbaraten un 7% dels aliments comprats, amb un valor anual de 841 milions d’euros anuals.

Amb l’aprovació de la moció es dóna suport a la Llei d’Aprofitament de l’Excedent Alimentari presentada al Parlament de Catalunya, que vol que l’administració catalana col·labori i cooperi amb totes les administracions, agents i entitats de l’àmbit alimentari i que impulsi campanyes a nivell escolar. El punt també reclama que el consistori s’adhereixi a la campanya contra el malbaratament alimentari. La proposta va ser aprovada per unanimitat.

Decidides les dues festes locals del 2017
D’entre els punts de l’ordre del dia, també va rebre el vist-i-plau, per unanimitat, la proposta de la comissió informativa de les dues festes locals per a l’any 2017. Aquestes dates seran el dilluns 5 de juny, per la Pasqua Florida, i el dimecres 16 d’agost, Sant Roc, copatró de Martorell.