Barri de Buenos Aires
Barri de Buenos Aires

L’Ajuntament de Martorell, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Associació de Veïns de Buenos Aires han signat, aquest dimarts, el conveni per impulsar obres de millora de l’accessibilitat en els edificis d’habitatges de Buenos Aires. A l’acte de signatura, celebrat al local social dels veïns del barri, hi han assistit l’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, la directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Judith Gifreu; i el president de l’associació veïnal, José Ignacio Blázquez.

El conveni marc estipula el compromís de les tres parts per fomentar obres de rehabilitació o per instal·lar plataformes elevadores als habitatges del barri. Per part de l’Ajuntament, el conveni recull el compromís d’impulsar els acords necessaris per realitzar les actuacions d’accessibilitat i atorgar subvencions complementàries a les de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

L’Ajuntament subvencionarà amb 4.500 euros la col·locació de cada aparell elevador o ascensors. En el cas de les plataformes elevadores serà de 6.750 euros. També es contempla una bonificació del 95% de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres per circumstàncies socials de la comunitat de propietaris. També preveu una subvenció de 2.500 euros per a la instal·lació d’escales, rampes o altres dispositius d’accessibilitat, inclosos els adaptats a les necessitats de persones amb discapacitat sensorial.

L’alcalde Xavier Fonollosa ha destacat que “entre tots, Ajuntament, Generalitat i veïns, hem tirat endavant una iniciativa que no només inclou tenir ascensors als edificis, sinó renovar façanes, places i parcs per aconseguir que Buenos Aires sigui un dels barris de referència al país, fets en una determinada època i d’una determinada tipologia”.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

El regidor de Planificació Urbanística, Medi Ambient i Habitatge, Adolf Bargués, ha afirmat que, gràcies al conveni, “revertim el barri, evitem que hi hagi pisos tancats i actualitzem els habitatges per facilitar-hi l’accés a gent gran o persones amb problemes de mobilitat”.

Adolf Bargués, regidor d'Habitatge

Per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, el compromís és el d’elaborar l’estudi previ general del Pla d’accessibilitat dels edificis que demanin la instal·lació dels elements reductors de barreres arquitectòniques i informar de les subvencions que convoca l’Agència a les que poden optar les comunitats de veïns.

Judith Gifreu, directora de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, ha comentat que “estem molt satisfets d’establir aquesta col·laboració amb l’Ajuntament de Martorell per millorar les condicions d’habitabilitat i d’accessibilitat de les persones. Destacar la implicació de l’associació de veïns del barri i els residents dels habitatges. Un exemple de cooperació, no només entre administracions, sinó també público-privada”.

Judith Gifreu, directora Agència de l'Habitatge de Catalunya

L’associació de veïns assessorarà i donarà suport a les comunitats de veïns interessades en els projectes d’accessibilitat i col·laborar amb l’Ajuntament i amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per a la solució de qualsevol conflicte que pugui sorgir en l’aplicació i el desplegament de les actuacions objecte del conveni.

Signatura conveni Agència de l'Habitatge de Catalunya