L’Ajuntament i MicroBank signen un conveni per incentivar l’autoocupació i l’activitat emprenedora

301
Signatura conveni MicroBank
Signatura conveni MicroBank

L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, el director de Negoci de MicroBank, Àngel Soto, i el director d’Àrea de Negoci de CaixaBank de l’Anoia i Baix Llobregat Nord, Jordi Sabe, han signat aquest matí un conveni de col·laboració per facilitar el finançament de projectes empresarials a través de microcrèdits. L’acord estableix una línia de finançament d’un milió d’euros per potenciar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora.

A través d’aquest conveni, s’afavoreix la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, nous residents, persones amb discapacitat i col·lectius vulnerables. Així, es finançarà la creació o ampliació de microempreses, negocis d’autònoms i projectes d’autoocupació amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament del teixit productiu i al progrés social de Martorell.

Els beneficiaris seran professionals autònoms i microempreses amb menys de 10 treballadors i una facturació anual inferior a dos milions d’euros. Els sol·licitants podran optar a microcrèdits per un import màxim de fins a 25.000 euros. Els projectes hauran de comptar amb un pla d’empresa i l’informe favorable de viabilitat elaborat per l’Ajuntament de Martorell.

El criteri de concessió de microcrèdits per part de MicroBank atén, fonamentalment, a la confiança en la persona o l’equip que sol·licita el préstec i a la viabilitat del projecte. Hi poden accedir persones que no disposen de garanties i avals.

L’Ajuntament de Martorell es compromet a detectar les necessitats de finançament, amb la finalitat de promoure l’autoocupació i l’establiment, consolidació o ampliació de microempreses i negocis d’autònoms, i dirigir les persones físiques o jurídiques assessorades per la seva entitat a MicroBank perquè aquest analitzi, i si s’escau, aprovi les sol·licituds de finançament.

El Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner oferirà assessorament, informació, orientació, viver d’empreses, espais de treball i ajuda per fomentar i donar suport a les persones emprenedores i empreses del territori.

MicroBank és l’únic banc a Espanya dedicat principalment al finançament de projectes a través de microcrèdits. Participat íntegrament per CaixaBank, completa el compromís de l’entitat amb una manera de fer banca socialment responsable i de generar amb la seva activitat un impacte positiu en la societat. El banc ofereix microcrèdits destinats a autònoms, microempreses i famílies que fomenten l’activitat productiva, la creació d’ocupació i el desenvolupament personal i familiar, i altres finances amb impacte social que contribueixen a maximitzar l’impacte social de sectors relacionats amb la Innovació, l’Economia Social, l’Educació i la Salut.

Acords amb més de 598 entitats col·laboradores

En la concessió dels microcrèdits, a més de la xarxa de més de 4.400 oficines de CaixaBank, col·laboren entitats que aporten coneixement de les persones destinatàries dels crèdits, a més d’assessorar i realitzar el seguiment dels projectes. Fins avui, MicroBank ha signat convenis amb 598 entitats col·laboradores de tot Espanya que vetlen per la viabilitat dels projectes finançats. Les entitats col·laboradores són organitzacions de tot tipus amb experiència en accions d’assistència econòmica o social dirigides a potenciar la creació de microempreses, fomentar l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora.