L’Ajuntament posa en marxa el Portal de la Transparència per facilitar l’accés a la informació

400

L’Ajuntament de Martorell ha posat en marxa el Portal de la Transparència, un nou espai al web municipal on s’hi pot consultar tota la informació que l’ens local ha de publicar, segons marca la Llei de Transparència. El govern municipal vol que aquesta eina millori la transparència, fomenti pràctiques de bon govern i promogui la participació de la ciutadania en la gestió pública.

El Portal de la Transparència de l’Ajuntament de Martorell “s’estructura en 8 àrees per tal de facilitar al màxim al ciutadà la seva comprensió: informació institucional; acció de govern i normativa; informació econòmica; ajudes i subvencions; patrimoni; contractació; urbanisme, obres públiques i medi ambient; i informació i atenció al ciutadà”, explica el regidor de Noves Tecnologies i Règim Interior, Lluís Amat; qui ha afegit que l’espai web “permet entrar a qualsevol racó de l’Ajuntament de manera virtual, tot complint una obligació que tenim tots els ens públics”.

L’àrea d’informació institucional conté documentació sobre l’organització política, l’agenda institucional, el funcionament dels òrgans de govern, les retribucions, les declaracions de béns dels alts càrrecs, els llocs de treball del personal públic, i la informació institucional sobre l’empresa municipal Martorell Gestió del Sòl S.A i el Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM).
L’àrea d’acció de govern i normativa inclou els projectes normatius en tramitació, les ordenances i reglaments, el tauler d’edictes, els acords i resolucions, la normativa i plans i programes. Els pressupostos, la gestió econòmica i el cost efectiu dels serveis públics s’engloben dins l’àrea d’informació econòmica, mentre que les subvencions i ajuts atorgats, així com les seves bases reguladores, es poden consultar a l’àrea d’ajudes i subvencions.

Els ciutadans també poden accedir a l’inventari de béns, de vehicles oficials i d’informació relativa a la gestió del patrimoni. L’àrea de contractació agrupa la informació sobre contractes, convenis, comandes i concessionàries; i l’apartat d’urbanisme recull dades sobre obres públiques i medi ambient, arxius sobre planejament urbanístic i plans mediambientals i territorials.

Els martorellencs també poden consultar a l’àrea d’informació i atenció al ciutadà d’aquest nou web la carta de serveis municipals, el catàleg de procediments i el Reglament de Participació Ciutadana.