L’Ajuntament tanca l’exercici 2017 amb superàvit i destina l’estalvi a diverses obres

976
Ajuntament de Martorell
Ajuntament de Martorell

L’Ajuntament de Martorell ha tancat l’exercici 2017 amb superàvit de 7.930.223,96 euros i ha destinat aquest estalvi pressupostari de l’any passat a obres de millora en diversos barris durant aquest 2018. El Ple Municipal d’ahir va aprovar el compte general de 2017, que recull els resultats de la gestió del govern durant l’any passat en els aspectes econòmic, financer, patrimonial i pressupostari. El regidor d’Hisenda, Josep Casasayas, incideix que la gestió va ser bona perquè va generar estalvi i ha permès executar més obres al servei dels martorellencs. L’oposició, per la seva part, basa la seva crítica en la diferència que hi va haver entre els diners pressupostats inicialment en cada partida i el que es va acabar gastant.

El compte general de l’Ajuntament inclou l’execució del pressupost propi Ajuntament i també dels del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones (PMSAPM) i de l’empresa municipal Martorell Gestió del Sòl. Per a Casasayas, el resultat de la gestió econòmica de 2017 ha estat “molt bo, ja que s’ha generat estalvi entre el què vam pressupostar i el que s’ha acabat gastant. La nostra obligació és destinar una partida de diners adequada a cada servei i a la que puguem arribar, i que no ens quedem curts. No volem tenir un forat a la caixa, i per això no pressupostem per la quantitat meritada, sinó per la que es pot recaptar”.

 Josep Casasayas, regidor d'Hisenda

Aquesta diferència positiva que hi va haver entre el pressupostat inicialment i la despesa que es va fer finalment ha servit, segons el regidor, “per destinar els diners a fer nombroses obres per millorar Martorell per al gaudi de tothom” durant el 2018. El regidor d’Hisenda va citar exemples: “noves vies com els carrers Montserrat, Revall, Pere Puig o la plaça Germanes Maestre; reurbanitzar el Camí vell de Sant Esteve, els carrers d’Àngel Guimerà, de Joan Cererols o el passatge del Pla; millorar el gual inundable del riu Anoia davant el Molí Fariner; fer la nova nau de la Brigada i la nova deixalleria; la planta baixa del Centre Cultural; dur a terme reformes al diversos equipaments d’ensenyament; la nova seu de protecció civil a la caserna de policia; la de la Creu Roja en els antics vestuaris del camp de les Carolines; millores a El Círcol i reformes al CIES, entre d’altres”.

Josep Casasayas, regidor d'Hisenda

L’oposició, però, es mostra en desacord amb la gestió econòmica del govern. El regidor i portaveu socialista, Lluís Tomás, reclamava ahir, durant el ple, “ajustar més els pressupostos i evitar que hi hagi tantes modificacions que no s’acaben complint. La partida d’ingressos s’ha mantingut i els felicito per això, però també creiem que les despeses s’han d’ajustar més”.

Lluís Tomàs, regidor i portaveu del PSC

La regidora de Movem Martorell, Laura Ruiz, va dir que “és un tràmit que, tècnicament, és correcte, però considerem desastrosa la gestió per tres raons: perquè no s’esgoten les partides socials que es pressuposten a inicis d’any; perquè no es respecta la normativa de contractes del sector públic i perquè recull l’increment, any rere any, de les privatitzacions que en aquest poble estem patint”.

Laura Ruiz, regidora Movem Martorell

El representant de Som, Sergio Rodríguez, va acusar el govern de “redistribuir els diners allà on els interessa”.

Sergio Rodríguez, regidor Som Martorell

Els quatre regidors del PSC i el representant del PP –qui no va intervenir en el punt- es van abstenir, mentre que els quatre regidors de Movem Martorell i el regidor de Som Martorell hi van votar en contra.

Josep Casasayas va rebatre les argumentacions de l’oposició apuntant que “el nivell de serveis externalitzats que tenim a Martorell està fins i tot una mica per sota de la mitjana del territori”.

Ple Municipal Setembre 2018

Dues mocions aprovades per unanimitat

Els sis grups municipals van acordar per unanimitat una moció per sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat que doti els centres que acullen alumnes amb necessitats educatives específiques (NEE) dels recursos necessaris per al seu correcte desenvolupament i a que la Regidoria d’Ensenyament vetlli perquè cap alumne amb NEE no sigui exclòs del servei de menjador de les escoles per les seves característiques. La proposta la va presentar el PSC i es va aprovar amb unes aportacions fetes pels grups del govern municipal.

També, per unanimitat, es va aprovar la moció que reclama a l’Acadèmia Sueca que modifiqui les seves normes i atorgui el Premi Nobel de Literatura a títol pòstum al dramaturg Federico García Lorca. En aquest cas, la proposta l’havia presentada el grup de Movem.