Dimecres, 11 de juliol, comença el període d’inscripcions a l’Aula Municipal d’Anglès (AMA) per al curs 2018-19. L’AMA ofereix un servei adreçat a alumnes des de 5 anys (Preschool), que coincideix amb el curs escolar P5, fins al curs de First Certificate, el preparatori per obtenir el títol acreditat per la Universitat de Cambridge, equivalent al (B2) del Marc Europeu Comú de referència per a les llengües. La matrícula es pot formalitzar a les Oficines d’Atenció a l’Usuari fins a exhaurir les places.

Des de l’AMA oferten un servei de continuïtat, des del primer curs fins al preparatori del First Certificate. Els llibres amb el quals treballen segueixen el nivell gramatical que correspon al nivell escolar perquè l’alumne adquireixi a la vegada les diferents habilitats lingüístiques necessàries per aprendre l’idioma: expressió oral, comprensió escrita, ús de la llengua i comprensió oral.

Els grups d’anglès Junior corresponen des de P5 fins a 1r d’ESO. El nivell que s’imparteix a cada curs s’adapta al nivell d’aprenentatge que pertoca al grup per edat. Els primers cursos plantegen propostes més lúdiques: cançons, activitats interactives amb la pissarra digital, per repetició, molt de vocabulari, molta audició en llengua anglesa, etc. A poc a poc s’hi van afegint els conceptes gramaticals, tant d’expressió oral com d’escrita, que també corresponguin al nivell lingüístic que estan adquirint a l’escola.

Els grups d’anglès per a Teenagers comencen amb el nivell Pre-intermediate. En aquests cursos s’hi agruparan els alumnes per nivell de coneixement de l’anglès. La dificultat va avançant tot mirant la finalitat última, que és la preparació per al títol homologat.

Es desenvoluparan les competències de comprensió i expressió oral i escrita de la llengua anglesa amb l’objectiu de facilitar la comunicació oral i escrita en diferents àmbits quotidians de la societat, i en un proper futur com a valor afegit en les competències professionals i laborals. Els cursos tenen com a especial atenció les dinàmiques amb les que es treballen, fent èmfasi en l’expressió oral.

Inscripcions

L’Aula Municipal d’Anglès reparteix les seves classes entre el Centre Cultural, l’Escola Mercè Rodoreda i l’Escola Juan Ramón Jiménez, en funció del nivell. El preu de matrícula és de 40 euros i la quota mensual és de 32 euros (menors de 14 anys) i 42 euros (majors de 14 anys). Les inscripcions es poden fer al Complex Educatiu Torrent de Llops, al Centre Integral d’Esport i Salut (CIES), al Pavelló Esportiu Municipal, al Complex Esportiu La Vila i a les dependències de l’Ajuntament.