L’automobilística SEAT promou una manera de treballar més flexible, digitalitzada i sostenible

651
SEAT

SEAT ha posat en marxa un nou model de treball per fomentar un entorn laboral flexible i dinàmic, que afavoreixi la conciliació de la vida personal i laboral. Aquesta iniciativa, anomenada Smart Work, té com a objectiu implementar una nova cultura corporativa més àgil i sostenible, així com donar un pas més en la transformació digital de la companyia.

El nou Smart Work de SEAT, acordat amb els representants sindicals, combina presència a l’oficina amb el treball a distància i està basat principalment en la confiança mútua entre l’empleat i la companyia. Les persones que s’adhereixin a aquesta iniciativa podran exercir de forma online les seves funcions fins a dos dies a la setmana des de qualsevol lloc, organitzant el seu propi horari entre les 6.00 i les 20.00h. Aquesta nova forma de treball inclou un acord de desconnexió digital que assenyala que l’empleat té dret a no respondre qualsevol tipus de comunicació fora del seu horari laboral.

Per sol·licitar l’Smart Work, és indispensable ocupar una posició que permeti treballar a distància i haver finalitzat una formació sobre prevenció de riscos laborals (PRL). De 5.554 persones de SEAT que poden optar per aquesta nova modalitat, ja s’han inscrit més de 1.000 durant la primera setmana d’implementació. El projecte ha estat dissenyat per ajustar-se al màxim a les necessitats de la plantilla i, per això, més de 2.400 treballadors han participat activament a través d’enquestes en el desenvolupament dels principals punts d’aquest nou sistema flexible.

Segons la companyia, amb aquest sistema també redueixen emissions de CO2 a l’atmosfera, ja que per cada persona que treballi de forma telemàtica es redueixen de mitjana 7,2 quilos de CO2 al dia.

Durant el confinament causat per la COVID-19, SEAT va posar a prova la infraestructura digital de la companyia, que va permetre comptar amb més de 5.000 empleats teletreballant. En aquests mesos, es van identificar millores en l’organització, com una major agilitat, durada i eficiència de les reunions, que van incrementar la productivitat dels equips que es trobaven treballant a distància.

Així mateix, en aquest període es va multiplicar per set el nombre d’usuaris diaris connectats a una xarxa VPN, i les reunions per Office 365 (Skype i Teams) es van quintuplicar. Per a això, l’equip d’IT de SEAT es va adaptar ràpidament a les noves circumstàncies i va ampliar el nombre de dispositius portàtils, va augmentar l’ample de banda i va duplicar i va reforçar la capacitat de connexions VPN. En aquest sentit, tots els canvis experimentats durant els mesos de confinament han constituït una prova pilot per confirmar que la productivitat i l’Smart Work són dos termes perfectament compatibles.