L’equip del Síndic de Greuges recull sis queixes i cinc consultes en la seva visita a El Círcol

565
Síndic de Greuges a El Círcol
Síndic de Greuges a El Círcol

El Síndic de Greuges ha visitat aquest matí el Centre de Serveis a les Entitats El Círcol per atendre les queixes i consultes dels ciutadans. En el seu desplaçament, l’equip del Síndic ha atès un total d’11 persones de Martorell i rodalies, que havien demanat cita prèvia. La visita s’ha emmarcat en la voluntat d’apropar la institució a la ciutadania, donar-la a conèixer i facilitar la formalització de reclamacions.

Les persones ateses han presentat sis queixes i han fet cinc consultes. Les problemàtiques plantejades han estat, entre altres, temes relacionats amb consum d’electricitat i gas, medi ambient, urbanisme i mobilitat. Totes les visites, excepte dues, han estat de veïns i veïnes de Martorell.

Supervisor i col·laborador de l’administració catalana, el Síndic de Greuges té com a objectiu d’ajudar a millorar-ne el funcionament. L’organisme ha de vetllar pel bon funcionament de l’administració de la Generalitat de Catalunya i d’altres ens locals com ara els ajuntaments, els consells comarcals o les diputacions. També supervisa les empreses privades que presten serveis d’interès públic, com ara la llum, la telefonia, l’aigua, el gas, el servei postal, etc…

Aquest ens no depèn de cap govern i actua amb independència. En les seves resolucions, fa les recomanacions i els advertiments que considera oportuns a les administracions per corregir una situació irregular. El Síndic no imposa, no sanciona ni sentencia, però les seves resolucions són inapel·lables.

El Síndic informa el Ple del Parlament anualment sobre les actuacions que ha dut a terme. També presenta informes extraordinaris sobre alguna matèria específica que considera important o urgent.