Les obres d’un tram de la c243b al barri de Rosanes avancen a bon ritme

423

Les obres que s’estan executant aquest estiu en un tram de la carretera c243b procedent de Castellví de Rosanes i d’accés al barri de Rosanes avancen sota el termini previst. Els treballs permetran la millora del recorregut dels vianants i afavoriran a la moderació de la velocitat dels vehicles. Aquest dijous i divendres s’asfaltarà la calçada i una de les voreres i es pintarà la senyalització horitzontal.

El tram de carretera c243b, de 380 metres de via de doble sentit de circulació, discorre sota l’autopista AP-7 per a l’entrada al nucli urbà de Martorell, entre la bifurcació amb el carrer de Sant Genís de Rocafort i l’entrada pel carrer de Sant Josep, al barri de Rosanes.

L’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, explica que “és una obra que vam projectar en l’anterior legislatura amb la intenció de millorar un espai integrant-lo en la trama urbana, des del carrer de Sant Josep fins a la sortida en destinació a Castellví de Rosanes”. Les obres van iniciar-se a principis del mes de juliol.

Asfaltat de la calçada

Els dies 27 i 28 d’agost es durà a terme les tasques d’asfaltat de la calçada i la vorera dreta del tram de la c243b des de l’encreuament dels carrers de Sant Josep i de Sant Genís de Rocafort fins a la nova rotonda d’accés al carrer del cementiri. Els operaris s’encarregaran de donar pas alternatiu de vehicles. Dissabte 29, es pintarà la senyalització horitzontal.

Les obres permetran l’adequació d’una vorera en el costat del riu, amb la reordenació de les places d’aparcament i l’aposta per la circulació de vianants. D’altra banda, al costat muntanya, es manté una vorera, connectada per un pas de vianants, per donar servei a les cases confrontades i a un petit camí existent.

A més, a la intersecció amb el camí del cementiri, s’ha construït una rotonda que ve precedida per elements reductors de velocitat. Es preveuen altres serveis urbans necessaris com la canalització del drenatge, la col·locació del nou enllumenat públic i la millora de la senyalització vertical i horitzontal. Fonollosa apunta que “des del govern municipal seguim amb la intenció d’arranjar tots els espais de Martorell i, aquest sobretot, perquè té un cert perill per als vianants”.

Les obres tenen un cost de 579.767,65 euros i és previst que s’enllesteixin durant el mes de setembre.