L’Escola José Echegaray seleccionada per formar part del programa Escola Nova 21

850

Escola Nova 21 va presentar el mes de maig una crida oberta per seleccionar escoles de Catalunya candidates a formar part d’un procés d’innovació educatiu al llarg de tres anys. Un dels prop de 500 centres triats ha estat l’Escola José Echegaray de Martorell. El projecte té com a element principal educar per a una vida plena en el segle XXI, i això inclou la part cognitiva, la social i l’ètica.

L’aliança Escola Nova 21 està promocionada pel Centre Unesco de Catalunya, la Universitat Oberta de Catalunya, la Fundació Jaume Bofill i Edu Caixa de l’Obra Social La Caixa. Busca repensar l’educació escolar partint del convenciment que l’educació millora a través de la col·laboració, l’intercanvi i l’aprenentatge mutu: entre alumnes, mestres, escoles i societats. Per això, volen crear un ecosistema educatiu avançat que intercanviï, aprengui, millori el seu treball i que ajudi al canvi educatiu de tot el sistema.

“La nostra escola ja fa anys que impulsa projectes d’innovació amb la finalitat que els nostres alumnes aprenguin d’una manera pròpia del segle XXI”, ha dit la cap d’estudis del centre, Gemma Mayné. Això suposa “aprendre de manera molt més competencial, preparant-los millor per formar part de la nostra societat. Fer xarxa, aprendre i compartir forma part del nostre projecte educatiu, de la cultura de la nostra organització. Per això estem molt contents i engrescats de formar part de la iniciativa Escola Nova 21, una aliança per un sistema educatiu avançat”, ha destacat.

La cap d’estudis ha volgut remarcar que “això no seria possible sense la il·lusió i la curiositat dels nostres alumnes, el suport permanent de les famílies, el compromís ferm de mestres i personal del centre”.

Aquest mes d’octubre, Escola Nova 21 iniciarà amb tots els centres participants una reflexió conjunta cap al canvi mitjançant uns tallers. Dels centres participants, el mes de desembre seleccionaran una mostra representativa de 30 centres amb els quals faran el pla pilot amb la metodologia de canvi. Aquests centres rebran acompanyament, formació i capacitació intensius. Paral·lelament, posaran a l’abast dels centres una eina d’autodiagnosi que els permetrà contrastar en quin punt es troba en relació als eixos marc d’escola avançada.