L’Hospital de Martorell inscriurà els nadons al registre civil a partir del mes de novembre

445
Hospital Sant Joan de Déu
Hospital Sant Joan de Déu

A partir de novembre, l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell permetrà tramitar la inscripció dels nadons al registre civil des del mateix centre. De forma progressiva, els hospitals públics de Catalunya estan implementant aquest sistema per tal d’inscriure els nounats, sense haver de desplaçar-se com passava fins ara.

D’aquesta manera, s’acompleix una norma estatal que, evitant el factor presencial, ha de facilitar que els progenitors passin més temps amb els seus fills i filles acabats de néixer, gràcies a un sistema que funciona de forma ràpida i immediata.

El servei va estrenar-se l’octubre passat, en una primera fase, a l’Hospital de Terrassa-, després d’uns mesos en proves i juntament amb una vintena d’hospitals d’altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol. Ara, després d’uns mesos en què s’ha comprovat el correcte funcionament del sistema, aquest mes comença a desplegar-se a la xarxa d’hospitals del Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT). Al novembre serà quan el servei arribi a la demarcació de Barcelona i, concretament a l’Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.

Modernitzar el registre civil

Aquesta actuació suposa un avenç en la modernització dels registres civils de Catalunya i permetrà reduir l’afluència de públic a les oficines de registre, amb una millor atenció al conjunt dels seus usuaris, doncs la comunicació i la inscripció del naixement constitueix el primer vincle que una persona estableix amb l’Administració de Justícia.

Els pares poden sol·licitar la inscripció dels seus fills en els tres supòsits següents: en el cas de fills matrimonials, si un dels progenitors és espanyol; també en el cas de fills matrimonials, quan ambdós progenitors siguin estrangers però de la mateixa nacionalitat i en el cas de fills de parelles no casades, si la filiació s’estableix només amb la mare o si el pare biològic està present i tots dos signen la sol·licitud.

La sol·licitud del sistema s’ha de fer dins de les 72 hores posteriors al naixement i cal aportar tres documents: el certificat mèdic de naixement que lliura l’hospital; el DNI, NIE o passaport d’ambdós progenitors, o del sol·licitant si no és cap d’ells; i el llibre de família o certificat de matrimoni si falta la firma d’un progenitor. Immediatament, als pares i mares se’ls lliurarà la documentació original aportada i un justificant d’haver fet la comunicació. Més endavant, per correu ordinari o en format electrònic, rebran el certificat literal de naixement, que també actualitzarà automàticament el Llibre de Família sense necessitat d’haver de fer cap altre tràmit.