La nova Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), ubicada a la planta baixa de l’Ajuntament de Martorell (carrer del Mur, 61) està en funcionament des del passat 1 de maig. Té com a missió millorar la relació de la ciutadania amb l’Ajuntament, buscant una atenció integral i de qualitat orientada a satisfer els ciutadans, proporcionar la màxima informació possible, i simplificar la tramitació i gestió dels assumptes administratius d’àmbit municipal o d’altres administracions amb les quals existeix conveni.

Des de l’OAC els ciutadans poden sol·licitar informació sobre Martorell i l’activitat municipal; fer gestions relacionades amb el padró municipal d’habitants (donar-se d’alta al padró, volants de convivència i d’empadronament, o canvis de domicili); presentar i registrar instàncies, permisos, al·legacions, recursos, certificats, queixes, suggeriments i avisos, és a dir, documentació general a presentar davant l’Ajuntament.

A més, sol·licitar tràmits com cèdules d’habitabilitat, permisos d’ocupació de via pública, assabentats d’obres, acreditació de titularitat de bens, qüestions relatives al manteniment del cementiri, altes, baixes o modificacions del cens d’animals domèstics. També presentar documents adreçats a altres administracions; realitzar o consultar tràmits electrònicament, i rebre suport o orientació a través dels ordinadors destinats al públic.

Lluís Amat, regidor de Règim Interior i Noves Tecnologies ha destacat que “vam posar en marxa la seu electrònica per fer tràmits online, el portal de la transparència i, ara, l’OAC per als martorellencs que hagin de venir físicament a l’Ajuntament per fer qualsevol tràmit”.

Lluís Amat, regidor de Promoció de Règim Interior i Noves Tecnologies

L’horari de l’OAC és de dilluns a dijous, de 8.00 a 18.00h, i divendres, de 8.00 a 14.00h, excepte els mesos de juliol i agost que serà de dilluns a divendres, de 8.00 a 14.00h. Per a més informació es poden adreçar al telèfon 93 775 00 50, al correu electrònic oac@martorell.cat o a la web www.martorell.cat.