L’oficina del Síndic de Greuges ha atès aquest matí al Círcol les consultes dels martorellencs

375

Membres de l’equip del Síndic han atès, en horari de matí al Círcol, 27 visites. Les persones ateses han presentat 14 queixes i han fet 16 consultes. Les problemàtiques plantejades han estat, entre altres, temes relacionats amb consum (telefonia, aigua i electricitat), sanitat, urbanisme, molèsties per sorolls, medi ambient, tributari, serveis socials o responsabilitat patrimonial de l’administració. Totes les visites ateses, excepte dues, han estat de persones veïnes de la població.

El Síndic té la funció de vetllar pel bon funcionament de l’administració de la Generalitat i dels ens locals de Catalunya, com ara els ajuntaments, les diputacions o els consells comarcals. Actua com a supervisor i col·laborador de l’administració catalana, amb l’objectiu d’ajudar a millorar-ne el funcionament.

També comença a actuar en la supervisió de les empreses privades que presten serveis d’interès públic, com ara la llum, la telefonia, l’aigua, el gas o el servei postal.

El Síndic vetlla perquè es respectin els drets de les persones que afecten diversos col·lectius i àmbits d’actuació, especialment els col·lectius més vulnerables: gent gran, immigració, protecció dels infants, exclusió social o sistema penitenciari.

Els drets civils i polítics, que afecten qüestions com ara la seguretat ciutadana, l’exercici de la democràcia, la participació i la política lingüística, els drets de solidaritat i el dret a una bona administració tanquen el bloc principal de queixes que tramita la institució.