Martorell acull un punt d’atenció personalitzada de l’Agència Tributària de Catalunya

546

Els contribuents catalans poden confeccionar i presentar la seva declaració de l’IRPF corresponent a l’exercici 2014 en qualsevol dels 91 punts d’atenció personalitzada que l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) té distribuïts per tot Catalunya. Un d’aquests punts està a la plaça de la Verge del Tiscar s/n de Martorell.

Un any més, l’administració catalana torna a prestar els serveis d’assistència als contribuents, de manera gratuïta i a través de cita prèvia, en el marc de la col·laboració amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT). Així, els ciutadans tenen a la seva disposició 7 plataformes conjuntes de l’ATC i l’AEAT, ubicades a Barcelona, Girona, Lleida, Reus, la Seu d’Urgell, Tarragona i Tortosa.

A més, la Generalitat ofereix les 46 oficines liquidadores d’arreu de Catalunya (22 a Barcelona, 11 a Girona, 7 a Lleida i 6 a Tarragona) i les 4 delegacions que l’ATC té a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona.

Martorell disposa d’oficina liquidadora que està ubicada a la plaça de la Verge del Tiscar, s/n, baixos. Enguany, també es posa a disposició del contribuent una plataforma de suport telefònic a les oficines. En el cas de Martorell, és el 93 776 62 61.

Entre les oficines liquidadores, les plataformes conjuntes i les delegacions de l’Agència Tributària de Catalunya, els contribuents catalans disposaran d’un total de 91 punts d’atenció personalitzada i gratuïta estesos per tot el territori català. Hi haurà 86 punts d’atenció que ajudaran a elaborar la declaració de la renda a través del programa Padre i 5 punts, ubicats a les delegacions de l’ATC, que assessoraran en la confecció de la declaració de l’impost sobre el patrimoni. Aquests últims punts, a més, duran a terme les actuacions previstes en el marc del conveni amb l’AEAT per a la finestreta única tributària.

Les previsions apunten que a Catalunya es presentaran un total de 3.470.000 declaracions de la renda. D’aquestes, 2.515.000 previsiblement seran a retornar i 858.000 seran a ingressar, per uns imports de 2.065 milions d’euros i 1.604 milions, respectivament. La Generalitat preveu ingressar 7.418 milions d’euros en concepte de bestreta del tram autonòmic de l’IRPF.