Martorell aplicarà un Codi de Bones Pràctiques en operacions amb entitats bancàries

394

Les operacions de crèdit que aprovi l’Ajuntament de Martorell amb entitats bancàries s’acolliran a un Codi de Bones Pràctiques que obligarà aquestes entitats a complir dues condicions. Per una banda, la de no realitzar cap actuació de desnonament de residència habitual als clients de l’entitat que siguin vulnerables o amb risc d’exclusió; per l’altra, oferir la possibilitat de lloguer social. Aquesta decisió es va aprovar per unanimitat en el passat Ple Municipal de dilluns.

El codi de bones pràctiques, presentat pel PSC, CDC i ERC, argumenta que les entitats bancàries poden tenir un paper essencial en la resolució dels problemes socials derivats de la manca d’habitatge habitual o del desnonament d’aquest. Tot això amb l’afegitó del context de crisi econòmica imperant al país des de 2007, que ha fet que una de les seves conseqüències més greus hagi estat en matèria d’habitatge, amb el desnonament de famílies absolutament desprotegides i amb la manca de lloguer social.

Els dos condicionants del Codi de Bones Pràctiques
D’aquesta manera, “les futures operacions de crèdit que dugui a terme l’administració local obligarà les entitats bancàries a acollir-se a un codi de bones pràctiques per a la reestructuració viable dels deutes amb garantia hipotecària sobre l’habitatge habitual i que estableixi dues condicions: no efectuar cap actuació de desnonament de residència habitual als clients de l’entitat vulnerables o en risc d’exclusió social en el marc dels processos judicials d’execució hipotecària, i negociar solucions possibles amb els afectats i oferir la possibilitat de lloguer social a deutors hipotecaris vulnerables o en risc d’exclusió social”. Així ho explica el regidor d’Hisenda i Seguretat Ciutadana de l’Ajuntament de Martorell, Josep Casasayas.

Acord municipal
Aquest punt es va debatre dilluns passat al plenari i va comptar amb el vot favorable de les sis forces polítiques representades. En el debat, el portaveu socialista Lluís Tomás va reconèixer que “hauríem d’anar més enllà en els objectius, que són una mica justos” i la regidora de Movem Laura Ruiz, va afegir que “hauria d’haver estat una moció més valenta, i afegir la dació en pagament”. Francesc Josep Arpal (PP) va dir que “l’ajuntament no tindrà cap problema en aquest sentit. Actualment hi ha 95 entitats bancàries del país que ja s’ajusten a la llei”. La portaveu de Som Martorell, Raquel Pérez, va votar-hi a favor, però va qüestionar que “aquesta moció ja s’havia presentat i votat en aquest Ple ara fa tres anys”.