Martorell seguirà sent dels municipis del Baix Llobregat amb la pressió fiscal més baixa

1536
Ple Municipal octubre 2019
Ple Municipal octubre 2019

Les ordenances fiscals per a l’any 2020 s’actualitzaran una mitjana de l’1,7% pel que fa als impostos i les taxes i preus públics, molt per sota de l’IPC dels darrers sis anys durant els quals no s’havien actualitzat.

Les ordenances, aprovades al Ple de l’Ajuntament de Martorell del mes d’octubre, preveuen bonificacions destinades a lluitar contra els gasos d’efecte hivernacle que causen el canvi climàtic amb mesures com la bonificació dels vehicles menys contaminants i l’impuls de la recollida selectiva d’escombraries.

Així, pel que fa a l’Impost de Béns Immobles (IBI) el Ple ha aprovat una rebaixa en el tipus de gravamen per compensar l’increment dels valors cadastrals dels immobles. En total, l’adequació de l’IBI és de l’1,82%, el que representa uns 14 euros l’any per a immobles de fins a 100.000 euros de valor cadastral.

Els vehicles elèctrics i bimodals (híbrids) i els vehicles que utilitzin biocombustibles o gas natural tenen una bonificació del 75% en l’impost de vehicles de tracció mecànica. Per poder gaudir d’aquestes bonificacions destinades a reduir els efectes del canvi climàtic a Martorell els titulars hauran de sol·licitar-ne la concessió acreditant les característiques del vehicle.

Pel que fa al servei de recollida i eliminació de residus, es preveu una adequació del 2,7% per a la millora del servei i l’impuls de mesures per afavorir la recollida selectiva. L’actualització de la taxa situa el preu del rebut en 94,28 euros, per sota dels municipis de l’entorn com Sant Andreu de la Barca (108), Olesa de Montserrat (107) o Esparreguera (131).

La taxa de la retirada de vehicles s’actualitza un 2,26% amb l’objectiu de reduir encara més les conductes incíviques relacionades amb la seguretat viària i l’estacionament de vehicles en llocs prohibits de la via pública.

Actualització de la tarifa de l’aigua, més social i progressiva

El Ple de l’Ajuntament de Martorell també ha aprovat l’actualització de la tarifa de l’aigua per a l’any vinent amb la introducció de més progressivitat, noves tarifes (domèstica social i per a petits negocis), i mesures per incentivar l’estalvi del consum de l’aigua.

Es crea la tarifa domèstica social amb una bonificació del 50% en els primers 35 metres cúbics de consum a la qual es podran acollir les famílies de Martorell que es trobin en risc d’exclusió social. Aquesta tarifa s’afegeix als ajuts socials per a famílies vulnerables i que, en conjunt, garanteixen l’accés a l’aigua com a un recurs i un dret bàsic per a les persones.

La tarifa de l’aigua no s’actualitzava a Martorell des de fa vuit anys i la revisió anirà del 2% al 5% de manera progressiva i en funció del consum. Així, les noves tarifes afavoreixen a les famílies que consumeixin menys de 35 metres cúbics al mes, la gran majoria de llars martorellenques, i penalitzen els trams més alts de consum, a partir de 35 metres cúbics. L’increment per al consum mitjà d’una llar de Martorell serà de 0,77 euros al trimestre.

L’Ajuntament també crea una nova tarifa comercial per a consums inferiors a 30 metres cúbics, pensat per a petites i mitjanes empreses i negocis de Martorell. La nova tarifa suposa un estalvi d’entre un 10 i un 12 per cent, en relació a la tarifa industrial que fins ara havien de sufragar. Paral·lelament, les empreses que més consumeixin veuran incrementada la tarifa en un 10%.

Amb la revisió de tarifes, l’aigua de Martorell seguirà sent de les més econòmiques del país, amb accés garantit per a totes les persones, amb un bon nivell de qualitat del subministrament i del servei i a partir de l’any vinent amb progressivitat en el preu i eficiència al distingir els blocs de consum.

D’altra banda, el Ple de l’Ajuntament de Martorell ha rebutjat la sentència del Tribunal Suprem, coneguda la setmana passada.