Martorell vol reduir un 40% l’emissió dels gasos d’efecte hivernacle per lluitar contra el canvi climàtic

1447

L’Ajuntament de Martorell s’ha adherit a la declaració institucional d’emergència climàtica i promourà més mesures per seguir reduint els efectes causants del canvi climàtic. El municipi forma part del Pacte d’Alcaldes pel Clima i l’Energia i en els darrers 11 anys ha reduït l’emissió de gasos d’efecte hivernacle un 27%. Amb la declaració, la institució es compromet a dur a terme un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES), amb accions que redueixin en més d’un 40% l’emissió d’aquests gasos fins al 2030.

La declaració argumenta que hi ha un consens general entre la societat i la comunitat científica respecte al canvi climàtic, al que assenyala com a “principal amenaça a la qual s’enfronta el planeta actualment, amb efectes evidents als ecosistemes, a l’economia productiva i a la salut”.

El regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament, Albert Fernández, va llegir el manifest en el darrer Ple Municipal del passat dilluns 16 de setembre, en el que argumentava la gravetat de la situació: “Un informe publicat el 2018 pel Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic (IPCC) de 2018, advertia que no quedaven més de 12 anys per evitar que la Terra superés el llindar d’1,5 graus de temperatura mitjana respecte dels nivells preindustrials”. Aquest fet comportaria “una situació de desequilibri sense precedents, i l’acceleració de la ràtio d’extinció d’espècies, de conseqüències devastadores i irreversibles pel conjunt de la humanitat i del planeta”.

Albert Fernández, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Martorell

Martorell ha reduït un 27% els gasos d’efecte hivernacle des de 2008

Martorell forma part des de l’inici al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia, iniciativa impulsada des de la Unió Europea des de 2008. Els municipis adherits -més de 600 arreu de Catalunya- es comprometen a reduir les emissions dels gasos efecte hivernacle al seu territori en més d’un 20% per a l’any 2020 i a promoure accions per mitigar el canvi climàtic: promoció de les energies renovables; eficiència energètica en edificis i enllumenat públic i estalvi d’energia en el sector públic, de cara a la ciutadania i les empreses.

Fernández apunta que Martorell “és un municipi sensible a aquesta problemàtica i conscient que les regions mediterrànies són les més vulnerables al canvi climàtic”. Per això, deia, “fa anys que desenvolupem polítiques de sostenibilitat ambiental orientades a la reducció del consum energètic i dels gasos d’efecte hivernacle al municipi, com el PAES -Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible-, que vam crear el 2010 i que pretén reduir un 27,6% de l’emissió dels gasos d’efecte hivernacle el 2020 respecte al 2005. Segons l’informe de seguiment del PAES corresponent al 2018, Martorell “ja s’havia assolit el 27%”.

Albert Fernández, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Martorell

Amb la declaració, consensuada entre les cinc formacions polítiques municipals, l’Ajuntament declara “la situació d’emergència climàtica” i posa de manifest la necessitat “d’aprovar un nou PAES que assumeixi la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle d’un mínim d’un 40% pel 2030”.

Mesures del nou PAES 

El nou Pla preveu “adoptar accions de mitigació i d’adaptació al canvi climàtic: prioritzar l’ús de l’energia renovable i la compra d’energia amb fons renovables; fomentar la instal·lació de sistemes d’energia renovable per a l’autoconsum; l’eficiència energètica; reduir les emissions de serveis municipals; fomentar l’eficiència energètica als equipaments municipals, l’enllumenat públic i els semàfors i a la flota de vehicles; reduir les emissions derivades de la gestió de residus, del cicle de l’aigua, del transport públic municipal i del manteniment de les zones verdes i la via pública”.

També preveu “fomentar la mobilitat sostenible, promovent un pla de mobilitat urbana energèticament eficient que impulsi l’ús racional del vehicle privat i la reducció de les seves emissions, que incentivi el transport públic urbà i interurbà i redueixi les seves emissions, i que afavoreixi el traspàs cap a modes de transport no motoritzats: anar a peu o en bicicleta, i impulsant mesures de desplegament del vehicle elèctric”.

Albert Fernández, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Martorell

Alhora, el nou PAES inclourà el foment de la prevenció de residus, l’increment del reciclatge i la valorització i promourà la participació ciutadana i dels agents econòmics i socials, fent pedagogia als centres educatius, impulsant la seva participació activa i realitzant campanyes periòdiques de sensibilització ambiental adreçades a ciutadans i associacions, entre d’altres.

Declaració d’emergència climàtica de l’Ajuntament de Martorell