L’Ajuntament de Martorell ha repintat i retolat de nou els 28 contenidors per a la recollida d’oli usat que hi ha repartits als barris. La Regidoria de Medi Ambient recorda que, per tal de mantenir els contenidors i la via pública en estat òptim, l’oli s’hi ha de llençar dins d’una ampolla de plàstic ben tancada.

Fa quatre anys que els contenidors de recollida d’oli usat estan en servei. Recentment, segons ha explicat la tècnica de Medi Ambient, Glòria Carrera, s’han netejat de forma exhaustiva, s’han repintat i se’ls hi han col·locat uns vinils informatius nous, molt més entenedors. A més, s’ha instal·lat un nou contenidor a l’avinguda Montserrat, davant de Ca n’Oliveres.

Glòria Carrera, tècnica de Medi Ambient

Tot i que en els últims dos anys la tendència d’abocament havia minvat, “les dades d’aquest primer semestre del 2019 ens permeten ser optimistes, ja que ha augmentat significativament la quantitat d’oli recollida als contenidors”, ha dit Carrera.

A Martorell, el reciclatge de l’oli de cuina usat es pot portar a la Deixalleria Municipal, a la Deixalleria Mòbil i als contenidors d’oli del carrer. Si es tenen fills en edat escolar, l’oli usat es pot portar al mateix centre, en cas que aquest s’hagi sumat al projecte Oliklak.

El programa de recollida Oliklak està implantat a quatre escoles públiques de Martorell amb més de mil famílies col·laboradores. “Consisteix en el repartiment entre els alumnes de les escoles d’un recipient especial anomenat claki per recollir l’oli de cuina usat a casa. Un cop ple, cada alumne el retorna a l’escola, on se li canvia per un de buit i net”, ha detallat. La gestió de l’oli usat recollit, la neteja i retorn dels clakis no representa cap cost per als centres ni els alumnes i la realitza un Centre Especial de Treball. “Amb aquest projecte s’uneix l’objectiu ambiental amb el social”, ha subratllat Carrera.

Glòria Carrera, tècnica de Medi Ambient

La recollida selectiva de l’oli és important, perquè “d’una banda permet la producció de biodièsel que pot ser utilitzat com a combustible dels vehicles substituint el petroli i de l’altra banda evita la contaminació del medi ambient”, ha apuntat. Un sol litre d’oli abocat per l’aigüera contamina com a mínim 40.000 litres d’aigua i perjudica greument el funcionament de la depuradora.

Glòria Carerra, tècnica de Medi Ambient

Des del 2014, quan es va posar en marxa aquest servei, gràcies a la recollida selectiva de l’oli usat per part de la ciutadania amb la utilització dels contenidors i del sistema Oliklak, “s’han recuperat més de 50.000 litres d’oli, evitant així, la contaminació de dos bilions de litres d’aigua, que equivaldria a 800 piscines olímpiques”, segons Carrera, l’emissió de més de 65.000 kg de CO2 a l’atmosfera i el cost de quasi 23.000 euros en els processos de depuració.

Contenidors oli de cuina