‘Networking Express Pro’ per potenciar les habilitats d’emprenedors i empreses

386

El Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell ha organitzat la jornada ‘Networking Express Pro‘, sessió pràctica sobre dinàmiques per fer contactes empresarials i potenciar les habilitats comunicatives a través de la metodologia Learning by doing (aprendre fent). Una vintena d’emprenedors i empresaris han participat en aquesta jornada, realitzada dijous passat al Molí Empresa. Amb aquesta sessió finalitzen les accions formatives programades conjuntament per aquest 2016 en col·laboració amb els ajuntaments del Baix Llobregat Nord com a projecte d’àmbit supramunicipal, i amb l’objectiu de fomentar i impulsar el desenvolupament econòmic local a través de la millora de les competències i capacitats de les persones participants.

Durant la jornada, adreçada principalment a emprenedors, petites i mitjanes empreses i autònoms interessats, s’ha potenciat les competències ‘soft skills‘ (habilitats socials) per comunicar amb més garanties d’èxit el projecte o idea de negoci. Els principals continguts que s’han treballat durant la jornada són el Speednetworking, una manera dinàmica i directa per connectar amb diversos professionals, i el Elevator Speech, micropresentacions per explicar idees de negoci en un temps molt breu en les que s’ha d’intentar respondre les cinc qüestions principals: qui, què, com, per què, quan i on.

També s’ha realitzat un Networking free on s’han dut a terme presentacions amb diferents interlocutors per connectar i veure les possibilitats de col·laboració. El principal objectiu d’aquestes dinàmiques és millorar les relacions professionals de les empreses i emprenedors a través de l’ampliació de la xarxa de contactes per tal d’augmentar les possibilitats de negoci entre les mateixes empreses del territori.

La cooperació empresarial i el coneixement local és imprescindible per tal de generar i reconquerir totes les oportunitats i aprofitar el potencial propi i de l’entorn, que poden aportar sense dubte un valor diferencial i competitiu.

La dinamització de la sessió ha estat a càrrec d’Antoni Porras, soci director d’APSNetworking Consultoria Estratègica & Social Media, fundador de 6Grados NBC, professor de la Universitat Pompeu Fabra, speaker i escriptor. L’objectiu del ponent en aquesta jornada va ser la participació activa dels assistents i l’intercanvi d’experiències, i alguns dels aspectes que pretén aconseguir és crear, connectar i activar la xarxa de contactes, augmentar les possibilitats de negoci, millorar les relacions professionals i aprendre a seduir amb els diferents projectes. Alhora, aquest tipus de jornades, serveixen als participants per fer contactes i trobar clients, proveïdors i, fins i tot, noves idees.