Noves ajudes municipals a famílies amb dificultats i gent gran per a fer front al pagament de l’IBI

1353
Ple Municipal Febrer 2019
Ple Municipal Febrer 2019

L’Ajuntament de Martorell ajudarà a les persones que tinguin dificultats per pagar l’Impost de Béns Immobles (IBI) de la seva residència habitual, en el cas que siguin famílies monoparentals, amb rendes insuficients o persones de 65 anys o més. Ho farà aplicant una bonificació que pot ser de fins a 200 euros, tant per a aquests col·lectius com per a les persones que posin a disposició de l’Oficina Local d’Habitatge una casa o un pis per al lloguer social. La mesura, aprovada en el Ple Municipal d’aquest dilluns per unanimitat, s’aplicarà a partir d’aquest 2019.

La iniciativa pretén fomentar el dret a l’habitatge de les persones residents a Martorell que siguin propietàries, usufructuàries o arrendatàries d’un pis o una casa. La concessió dels ajuts es basarà en paràmetres com el valor cadastral de l’habitatge i els ingressos de sous i salaris, pensions, subsidis i d’altres ajuts que tinguin els sol·licitants. El regidor d’Hisenda, Josep Casasayas, ha explicat que “en les bases d’execució del pressupost de 2019 hi constarà un reglament que beneficiarà quatre col·lectius per a subvencions en el pagament de l’IBI dels seus habitatges”.

Josep Casasayas, regidor d'Hisenda i Seguretat Ciutadana

Bonificació sobre l’IBI en quatre casos

En primer lloc, l’Ajuntament concedirà subvencions a tota persona titular d’un habitatge que el posi a disposició de l’Oficina Local d’Habitatge de Martorell per a destinar-lo al programa de mediació per al lloguer social, com a mínim, durant un termini de sis mesos dins de l’any natural. La bonificació en aquest cas serà del 75% de la quota de l’IBI de l’habitatge, amb un topall màxim de 200 euros.

La subvenció per a famílies monoparentals s’aplicarà als residents a Martorell que no disposin d’una altra propietat.  S’aplicarà segons el valor cadastral de l’habitatge i serà del 60% de l’import de l’IBI per a propietats valorades en fins a 50.000 euros; del 40% per a les de 50.001 a 80.000 euros; del 30%, per a les de 80.001 a 150.000 euros; i del 20% a partir dels 150.001 euros. Sempre amb un topall màxim de 200 euros de bonificació.

Els ajuts a les famílies amb rendes insuficients es valorarà en funció dels ingressos bruts a l’any i al nombre de residents a la llar. En el cas d’un únic resident, es podrà optar a la bonificació si es tenen uns ingressos màxims anuals de 13.500 euros;  de 16.000 euros anuals en cas de dos residents habituals; de 20.000 euros anuals per a tres residents; de 24.000 euros anuals  si són quatre residents; i 30.000 euros anuals per a cinc o més residents. Com en els casos anteriors, el topall màxim de subvenció serà de 200 euros, i hi podran optar les persones empadronades a Martorell a data 1 de gener de 2019. En quedaran excloses les persones que tinguin un altre habitatge en propietat, a banda de la llar per la qual demanen l’ajut.

Finalment, les persones de 65 anys o més també es podran acollir a la bonificació de fins a 200 euros, sempre que els seus ingressos bruts anuals no superin els 13.500 euros anuals (entenent aquesta xifra com la suma dels ingressos provinents de sous i salaris, pensions de qualsevol tipus, subsidis i altres ajuts). I en quedaran descartades les que, tot i viure soles a Martorell, siguin titulars d’un altre habitatge a la població.

Les sol·licituds per accedir a les bonificacions es podran fer, aquest any, entre l’1 d’abril i el 30 de maig i, en els propers anys, les dates per demanar els ajuts serà del 15 de febrer al 15 d’abril. Les peticions es podran presentar de manera presencial (a les oficines del carrer del Mur, 61) o bé al registre electrònic de l’Ajuntament (martorell.eadministracio.cat).

Acord de tots els grups municipals

El punt s’ha aprovat per unanimitat. El portaveu socialista, Lluís Tomás, ha destacat que valora com a “molt positiva” la mesura. “Nosaltres ja vam fer propostes referents a ajudar les famílies monoparentals en l’aprovació del pressupost i per a les persones de 65 anys i més. També ens sembla bé incloure entitats i persones que posin un habitatge al servei de l’Oficina Local de l’Habitatge”, ha dit.

Lluís Tomàs, portaveu PSC

Laura Ruiz, regidora de Movem Martorell, ha comentat que “ens sembla bé la proposta, tot i que amb alguns matisos. El nostre grup volia incorporar la renda com a criteri bàsic, per ajudar les famílies que realment ho necessiten. Creiem que ara s’hi poden acollir algunes que no ho necessiten”. Ruiz ha rebatut també que “proposàvem un màxim de 15.400 euros en els barems d’ingressos de cada família, basant-nos en l’índex de renda familiar bruta disponible”, enlloc dels 13.500 finals.

Laura Ruiz, regidora Movem Martorell

Casasayas ha argumentat que, pel que fa al criteri amb el qual s’ha fixat el llindar dels ingressos de les famílies per accedir a la bonificació “nosaltres proposàvem 12.000 euros i Movem 15.400, i hem arribat a un terme mig. El que volem és arribar al màxim de gent possible i això és possible amb aquesta fórmula”.

Josep Casasayas, regidor d'Hisenda i Seguretat Ciutadana

Els portaveus del PP i de Som Martorell no han intervingut en el debat.

Tots els punts s’aproven per unanimitat

El Ple també ha aprovat, per unanimitat, una moció a proposta del PSC  –amb esmenes aprovades per part dels dos grups de govern i de Movem Martorell- que insta la Generalitat de Catalunya a prendre mesures per garantir el servei de pediatria als Centres d’Atenció Primària. La proposta fa referència a l’advertiment de la Societat Catalana de Pediatria que xifra en més de 250 els pediatres que manquen a Catalunya en l’actualitat, un fet que, consideren, que va en detriment de l’atenció als menors de 15 anys.

La resta de punts també s’han aprovat per unanimitat, i l’alcalde, Xavier Fonollosa, ho ha destacat en positiu: “És el primer Ple d’aquest mandat en què s’ha aprovat tot per unanimitat, és bo ressaltar-ho i saber que des de la diferència podem arribar a acords unànimes. No és habitual i n’estic molt content”.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell