Horts urbans
Horts urbans

Les persones interessades en un dels 33 horts urbans que encara resten disponibles a la llera del riu Anoia poden formalitzar la seva sol·licitud fins al 17 de juny. Qualsevol martorellenc pot optar-ne, amb preferència per als majors de 60 anys. La durada del dret d’ús del terreny és de cinc anys improrrogables.

Els horts urbans s’ubiquen entre la llera dreta del riu Anoia, l’aparcament del Vapor i el nou vial inundable (antiga palanca). El recinte té una superfície de 8.000 metres quadrats -4.800 de cultivables- i consta d’una setantena de parcel·les rectangulars de 66 metres quadrats, amb 5,5 metres d’amplada i 12 de llargària, delimitades per fites.

L’espai disposa dos accessos, 16 barraques d’obra amb sis magatzems cadascuna per guardar les eines, dues àrees de descans i pícnic, una taula de cultiu i carrers de sauló. El subministrament d’aigua es nodreix d’un pou preexistent i, a través d’un bombeig a pressió i mànegues, arriba a cada parcel·la.

El passat 6 d’abril es van lliurar les claus als primers adjudicataris i els horts de lleure ja han començat a donar els seus fruits. “Pensàvem que hi haurà més demanda de la que realment hi ha hagut, per això obrim aquesta nova convocatòria”, ha afirmat el regidor de Planificació Urbanística, Medi Ambient i Habitatge, Adolf Bargués.

Adolf Bargués, regidor de Medi Ambient

El regidor ha incidit que el programa de recuperació de l’entorn del riu Anoia ha permès eliminar els horts ocupats de manera il·legal i “posar-los a disposició dels ciutadans, però de forma endreçada i controlada, perquè hi puguin passar l’estona, crear autoconsum i socialitzar-se. Si hi feu una passejada veureu que ja és una realitat que es pot tocar i que fa molt de goig”.

Els requisits per optar a un dels 33 horts disponibles són: estar empadronat a Martorell almenys tres anys; no disposar de cap altre hort o terreny de conreu al municipi, i no tenir deutes amb l’Ajuntament de Martorell. Només es permet la sol·licitud d’un hort per unitat familiar i domicili.

Les sol·licituds, acompanyades de la documentació corresponent, s’han de lliurar al registre general de l’Ajuntament de Martorell (carrer del Mur, 61), de dilluns a divendres no festius, de 09.30 a 14.30h, o bé a través del registre electrònic. Es pot sol·licitar informació a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament o al Departament de Medi Ambient.