Obren les preinscripcions a la nova convocatòria de Formació Ocupacional 2020-21

1109
Molí Empresa
Molí Empresa

L’Ajuntament de Martorell ha sol·licitat, un any més, al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) la subvenció per duu a terme formació ocupacional, en el marc de la convocatòria d’accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a treballadors desocupats (FOAP 2020). El Centre de Promoció Econòmica de Martorell inicia el període de preinscripcions als cursos pendents d’aprovació per tal d’agilitar el seu inici tan bon punt es comuniquin l’atorgament.

Enguany, el Centre de Promoció Econòmica de Martorell ha sol·licitat subvenció per fer les següents especialitats formatives: ‘Anglès B1‘ (280 hores), Certificat de professionalitat ‘Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials‘ (490 hores), Certificat de professionalitat ‘Activitats auxiliars de magatzem’(250 hores), Certificat de professionalitat ‘Activitats auxiliars de comerç’ (310 hores), Certificat de professionalitat ‘Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals’ (270 hores), Certificat de professionalitat ‘Confecció i publicació de pàgines web’ (600hores), ‘Alfabetització i informàtica’ i ‘Creació i gestió de la marca personal i xarxes socials en la cerca d’ocupació’.

La tècnica de Promoció Econòmica, Carme Moles, destaca que els cursos “són certificats de professionalitat homologats pel Ministeri de Treball, és a dir, titulacions acreditables davant qualsevol empresa. Després de fer els cursos, molts alumnes són contractats, ja que es tracta d’ocupacions demandades per les pròpies empreses que necessiten personal qualificat”.

Carme Moles, tècnica de Promoció Econòmica

Per poder participar en el procés de selecció cal consultar els diferents programes, valorar si es reuneix els requisits previstos en el curs seleccionat i omplir el formulari de preinscripció online, o adreçar-se a les instal·lacions del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (camí del Riu s/n 08760 Martorell Tel. 93 775 31 01 moliempresa@martorell.cat) qualsevol dia de dilluns a divendres, entre les 10.00 i les 13.00h, per omplir el full de preinscripció i portar la documentació necessària.

Què es necessita per fer efectiva la sol·licitud?

Per fer efectiva la sol·licitud per participar en els cursos de Formació Ocupacional cal omplir el full de preinscripció o formulari online i aportar la següent documentació: Currículum Vitae, còpia del DNI o NIE, còpia del full d’inscripció a l’Oficina de Treball i còpia del Títol i/o Certificat de formació que acrediti el nivell acadèmic requerit pel/s curs/os sol·licitat/s.
Recordem que aquesta oferta formativa és provisional, pendent d’aprovació definitiva per part del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), no està garantit que la Generalitat els aprovi tots finalment. Un cop tinguin l’aprovació dels cursos, es realitzarà la selecció de participants entre les persones que hagin efectuat prèviament la seva sol·licitud.