Parellada: “Les escoles han de fer brillar la multiplicitat d’intel·ligències que hi ha a les aules”

8576
Carles Parellada
Carles Parellada

‘Una escola singular per a un temps en contínua transformació’ va ser l’argument de la xerrada que va oferir l’expert en educació Carles Parellada ahir al vespre. Va ser a l’Escola Els Convents, en el context de la celebració dels 75 anys de la posada en marxa del centre. Claustre i famílies van organitzar la xerrada per tal d’aprofundir en la singularitat d’un equipament d’aquestes característiques en un temps canviant i complex.

Parellada va ser mestre d’escola durant molts anys i actualment és autònom dedicat a la formació de mestres i a l’acompanyament de famílies a l’hora d’afrontar els processos educatius. Dins la seva trajectòria hi figura haver estat mestre a Els Convents des del curs 1986-87 i durant aproximadament 15 anys.

Carles Parellada
Conferència de Carles Parellada a l’Escola Els Convents

Aquest fet li permet parlar amb molt de coneixement de la realitat d’una escola singular i canviant com ara Els Convents, i també recalcar la idea que l’escola, en general, necessita una constant transformació i adaptació per a que l’encaix entre el professorat, els alumnes i les famílies sigui òptim. El desencadenant de tot plegat és la gran diversitat de necessitats que presenten actualment els alumnes.