Participants del programa ‘Ocupa’t Dones’ inicien les seves pràctiques professionals

814
'Ocupa't Dones'

L’Ajuntament de Martorell, a través de la Regidoria de Promoció Econòmica, continua donant suport al col·lectiu femení amb la 8a edició del programa ‘Ocupa’t Dones’. És un projecte d’inserció laboral adreçat a dones amb dificultats d’accés al món laboral.
Durant aquestes setmanes i fins a finals de novembre, nou de les 45 dones participants del programa, que han mostrat interès a formar-se i treballar en el sector de la neteja, han iniciat el mòdul de pràctiques professionals no laborals emmarcat en el ‘Tastet de Neteja COVID-19. Neteja i desinfecció d’oficines, edificis, espais públics i Centres sanitaris’.

La formació complerta té una durada total de 80 hores, de les quals 40 hores són teòriques i 40 hores són pràctiques professionals no laborals. L’objectiu principal és que les alumnes apliquin en context real els coneixements adquirits. Les alumnes fan tasques de neteja, desinfecció, tractament i manteniment de les instal·lacions d’edificis i locals, definides en els plans de treball.

L’Ajuntament de Martorell ha signat un conveni de col·laboració amb l’empresa CLECE SA per acollir aquestes alumnes i oferir-les l’oportunitat de conèixer l’ocupació en primera persona i la possibilitat de millorar les competències professionals en un context d’activitat empresarial real.