Ple extraordinari per les meses electorals de les eleccions al Parlament del 27S

375

Aquest dimecres 2 de setembre (18.30h) l’Ajuntament de Martorell celebrarà un ple extraordinari on es sortejaran els integrants de les meses electorals per a les eleccions al Parlament de Catalunya previstes per al proper diumenge 27 de setembre. El sorteig de les meses és a través d’un programa informàtic que determina els ciutadans que ocuparan les meses dels diferents col·legis electorals.

L’activitat política municipal torna aquest dimecres amb una sessió extraordinària que tindrà lloc a la sala de sessions de l’Ajuntament.

Vot per correu fins el 17S

Després del període de consulta del cens electoral, els ciutadans poden sol·licitar, si ho desitgen, el vot per correu fins el 17 de setembre. Les persones interessades s’han d’adreçar, personalment, a qualsevol oficina de Correus i emplenar l’imprès de sol·licitud del certificat d’inscripció en el cens electoral. S’ha de presentar amb el DNI, el passaport o el carnet de conduir.

Només en cas de malaltia o incapacitat, acreditades mitjançant un certificat mèdic oficial, una persona que no sigui la interessada pot cursar la sol·licitud de vot per correu, per a la qual cosa ha d’estar autoritzada per un document notarial o consular estès individualment (en aquests casos, tant el certificat mèdic com l’escriptura notarial o consular són gratuïts). Un cop la delegació provincial de l’Oficina del Cens Electoral rebi la sol·licitud i comprovi la inscripció censal, trametrà per correu certificat, entre el 7 i el 20 de setembre, al domicili indicat en l’imprès de sol·licitud, un sobre amb la documentació necessària per votar.