Preinscripció oberta als nous cursos de formació ocupacional 2017-2018

2039
Molí Empresa
Molí Empresa

El Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell ha publicat les accions de formació ocupacional, finançades pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, previstes a la programació 2017-2018. Aquestes accions han estat sol·licitades al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i estan pendents d’aprovació, per aquest motiu es poden produir variacions en els cursos que finalment s’organitzin des d’aquest servei.

Un any més, la subvenció s’ha sol·licitat en el marc de la convocatòria d’accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a treballadors desocupats per a l’any 2017 (FOAP 2017). Actualment, el Centre de Promoció Econòmica resta a l’espera que el SOC resolgui l’atorgament de les subvencions. No obstant això, han iniciat el període de preinscripcions, per tal d’agilitar el seu inici tan bon punt els comuniquin l’atorgament. Malgrat que la convocatòria de cursos correspon a l’any 2017, el gruix d’aquests es durà a terme l’any 2018.

En el marc d’aquesta nova convocatòria FOAP 2017, des del Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell s’ha sol·licitat la subvenció per a la impartició dels següents cursos:

Certificat de professionalitat ‘Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials’ (470 hores)
Certificat Professionalitat Nivell 2
Durada del curs: 470 hores
Perfil d’entrada: Graduat escolar, ESO o equivalent / Prova accés CFGM / Prova d’accés a la universitat +25a o +45a / Superar prova nivell
Horari: Per confirmar Sessió informativa: Per confirmar

Certificat de professionalitat ‘Neteja de superficies i mobiliari en edificis i locals’ (250 hores)
Certificat Professionalitat Nivell 1
Durada del curs: 250 hores
Perfil d’entrada: Sense coneixements previs / Formació bàsica
Horari: Per confirmar Sessió informativa: Per confirmar

Certificat de professionalitat ‘Confecció i publicació de pàgines web’ (580 hores)
Certificat Professionalitat Nivell 2
Durada del curs: 580 hores
Perfil d’entrada: Graduat escolar, ESO o equivalent / Prova accés CFGM / Prova d’accés a la universitat +25a o +45ª / Superar prova nivell
Horari: Per confirmar Sessió informativa: Per confirmar

Certificat de professionalitat ‘Gestió administrativa i financera del comerç internacional’ (680 hores)
Certificat Professionalitat Nivell 3
Durada del curs: 680 hores
Perfil d’entrada: Batxillerat, BUP, COU o equivalent / FPII / Prova accés PACFGS / Prova accés CFGS / Prova d’accés a la universitat +25a o +45ª / Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família que es vol cursar / Superar prova nivell
Horari: Per confirmar Sessió informativa: Per confirmar

Certificat de professionalitat ‘Activitats auxiliars de comerç’ (290 hores)
Certificat Professionalitat Nivell 1
Durada del curs: 290 hores
Perfil d’entrada: Sense coneixements previs / Formació bàsica
Horari: Per confirmar Sessió informativa: Per confirmar

Informació i preinscripcions

Per poder participar en el procés de selecció cal consultar els diferents programes, valorar si es reuneix els requisits previstos en el curs seleccionat i omplir el formulari de preinscripció online, o adreçar-se a les instal·lacions del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (Camí del Riu s/n 08760 Martorell Tel. 93 775 31 01 moliempresa@martorell.cat) qualsevol dia de dilluns a divendres entre les 10.00h i les 13.00h per omplir el full de preinscripció i portar la documentació necessària.

Què es necessita per fer efectiva la sol·licitud?

Per fer efectiva la sol·licitud per participar en els cursos de Formació Ocupacional cal omplir el full de preinscripció o preinscripció online i aportar la següent documentació:
Currículum Vitae, còpia del DNI o NIE, còpia del full d’inscripció a l’Oficina de Treball i còpia del Títol i/o Certificat de formació que acrediti el nivell acadèmic requerit pel/s curs/os sol·licitat/s (si no el teniu, en el seu defecte haureu de fer una prova de nivell en els cursos de nivell 2 i 3). Podeu consultar aquí els requisits d’accés a un certificat de professionalitat de nivell 2 i 3.