Projecte pilot per instal·lar punts de recàrrega de vehicles elèctrics a l’estació de FGC

352

Els aparcament de les parades de FGC de Martorell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Igualada i Volpelleres disposaran a partir d’aquest estiu de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. El projecte parteix de la iniciativa EV-Friendly, de l’Associació Volt-Tour.

La Generalitat de Catalunya ha signat un conveni de col·laboració amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), el Clúster d’Eficiència Energètica (CEEC), el Clúster Railgrup, l’associació catalana promotora del vehicle elèctric Volt-Tour, i les empreses Simon, ImesAPI i Empark per realitzar un projecte pilot d’instal·lació de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a diversos aparcaments de les estacions d’FGC que faciliti l’intercanvi modal.

Les estacions que disposaran d’aquests punts són les de Martorell, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Igualada i Volpelleres, i es preveu que totes les instal·lacions estaran operatives a principis d’estiu.

El projecte, que té un cost de 35.500 euros, pretén potenciar la intermodalitat i parteix de la iniciativa EV-Friendly de l’Associació Volt-Tour, que preveu la implantació de la millor tecnologia disponible en punts de recàrrega públics a nivell d’usuari particular, potencia el canvi modal entre el vehicle privat elèctric i el transport públic elèctric, i facilita la implicació sectorial d’empreses privades. A més, promou la recerca de nous espais de mercat i de negoci en el sector ambiental.

Des del punt de vista estrictament ambiental, el projecte està alineat amb els instruments de planificació vigents en matèria de qualitat de l’aire: s’integra dins les mesures del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a l’àrea metropolitana de Barcelona, en concret a les que fan referència a la implantació dels vehicles elèctrics; i està en concordança amb l’estratègia d’impuls del vehicle elèctric a Catalunya (IVECAT) 2010-2015.

La iniciativa neix amb la voluntat de ser replicable i ampliable, en el temps i en diferents punts del territori.