Promoció Econòmica farà 5 cursos de Formació Ocupacional per a persones en situació d’atur

1350
Molí Empresa
Molí Empresa

El Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) finalment ha atorgat a l’Ajuntament de Martorell els cinc cursos de Formació Ocupacional sol·licitats en aquesta convocatòria dirigits a persones en situació d’atur. El Centre de Promoció Econòmica impartirà els cinc certificats de professionalitat a partir d’aquest mes de desembre.

L’Ajuntament de Martorell, a través del Centre de Promoció Econòmica, ha aconseguit una subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) de la Generalitat en el marc de la convocatòria d’accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a treballadors desocupats per a l’any 2017 (FOAP 2017) per poder impartir en aquesta convocatòria 2017-2018 cinc cursos sol·licitats de Formació Ocupacional, subvencionats pel mateix SOC i pel Fons Social Europeu. Tot i que la convocatòria de cursos correspon a l’any 2017, el gruix d’aquests es portarà a terme durant la primera meitat de l’any 2018.

Els cursos atorgats a l’Ajuntament de Martorell són el Certificat de professionalitat ‘Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials’ (490 hores), el Certificat de professionalitat ‘Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals’ (250 hores) , el Certificat de professionalitat ‘Confecció i publicació de pàgines web’ (580 hores), el Certificat de professionalitat ‘Gestió administrativa i finançera del comerç internacional’ (680 hores) i el Certificat de professionalitat ‘Activitats auxiliars de comerç’ (290 hores).

Els cursos de formació ocupacional estan adreçats prioritàriament a les persones que es troben en situació de desocupació, busquen feina i tenen interès a millorar o aprendre una nova ocupació. Aquestes accions formatives estan subvencionades pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, dins de les convocatòries anuals de formació ocupacional, i no tenen cap cost per a l’alumne.

‘Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials’

El 14 de desembre, a les 10.00h, es farà la primera sessió informativa i proves d’accés al curs certificat de professionalitat ‘Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials’ (490 hores). Les classes del curs s’inicien el 19 de desembre i s’impartiran de dilluns a divendres, de 9.00 a 14.00h, del 8 de gener al 8 de juny de 2018. Aquesta formació consta de 490 hores dividides en 7 mòduls formatius amb un total de 370 hores, un mòdul de pràctiques professionals de 80 hores i un mòdul de formació complementària de 40 hores, en total 490 hores, i acredita als alumnes per treballar en institucions d’atenció a persones amb dependència: residències i casals d’avis, centres de dia, centres de salut mental, etc…

Informació i preinscripcions

Per poder participar en el procés de selecció cal consultar els diferents programes, valorar si es reuneix els requisits previstos en el curs seleccionat i omplir el formulari de preinscripció online, o adreçar-se a les instal·lacions del Centre de Promoció Econòmica Molí Fariner (camí del Riu s/n 08760 Martorell, Tel. 93 775 31 01 moliempresa@martorell.cat) qualsevol dia de dilluns a divendres, entre les 10.00 i les 13.00h, per omplir el full de preinscripció i portar la documentació necessària.

Què es necessita per fer efectiva la sol·licitud?

Per fer efectiva la sol·licitud als cursos de Formació Ocupacional cal omplir el full de preinscripció o preinscripció online i aportar la següent documentació: currículum Vitae, còpia del DNI o NIE, còpia del full d’inscripció a l’Oficina de Treball i còpia del Títol o Certificat de formació que acrediti el nivell acadèmic requerit pel curs sol·licitat (en el seu defecte hauran de fer una prova de nivell en els cursos de nivell 2 i 3). Podeu consultar aquí els requisits d’accés a un certificat de professionalitat de nivell 2 i 3.