Promoció Econòmica obre la preinscripció als cursos de formació ocupacional 2016-17

382

El Centre de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell ha fet públiques les accions de formació ocupacional, finançades pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu, previstes a la programació 2016-17. Les accions han estat sol·licitades al SOC i estan pendents d’aprovació, per aquest motiu es poden produir variacions en els cursos que finalment s’organitzin.

El regidor de Promoció Econòmica, Comerç, Turisme, Règim Interior i Noves Tecnologies, Lluís Amat, ha explicat que “oferim un ventall de cursos enfocats a que la gent es formi, millori el seu nivell professional i, per tant, tingui més possibilitats de trobar feina”. En el marc d’aquesta nova convocatòria, el Centre de Promoció Econòmica ha sol·licitat la subvenció per a la impartició dels següents cursos:

Certificat de professionalitat ‘Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials’ (470 hores)
Certificat Professionalitat Nivell 2
Durada del curs: 470 hores
Perfil d’entrada: Graduat escolar, ESO o equivalent / Prova accés CFGM / Prova d’accés a la universitat +25 o +45 /Superar prova nivell
Horari: Per confirmar.

Certificat de professionalitat ‘Neteja de superficies i mobiliari en edificis i locals’ (250 hores)
Certificat Professionalitat Nivell 1
Durada del curs: 250 hores
Perfil d’entrada: Sense coneixements previs / Formació bàsica
Horari: Per confirmar.

Certificat de professionalitat ‘Confecció i publicació de pàgines web’ (580 hores)
Certificat Professionalitat Nivell 2
Durada del curs: 580 hores
Perfil d’entrada: Graduat escolar, ESO o equivalent / Prova accés CFGM / Prova d’accés a la universitat +25 o +45 / Superar prova nivell
Horari: Per confirmar.

Certificat de professionalitat ‘Gestió administrativa i financera del comerç internacional’ (680 hores)
Certificat Professionalitat Nivell 3
Durada del curs: 680 hores
Perfil d’entrada: Batxillerat, BUP, COU o equivalent / FPII / Prova accés PACFGS / Prova accés CFGS / Prova d’accés a la universitat +25 o +45 / Certificat de Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família que es vol cursar / Superar prova nivell
Horari: Per confirmar.

Certificat de professionalitat ‘Activitats auxiliars de comerç’ (290 hores)
Certificat Professionalitat Nivell 1
Durada del curs: 290 hores
Perfil d’entrada: Sense coneixements previs / Formació bàsica
Horari: Per confirmar.

Informació i preinscripcions
Per participar en el procés de selecció cal consultar els diferents programes, valorar si es reuneix els requisits previstos en el curs seleccionat i omplir el formulari de preinscripció online, o adreçar-se a les instal·lacions del Centre de Promoció Econòmica Molí Empresa (Camí del Riu s/n 08760 Martorell Tel. 93 775 31 01 moliempresa@martorell.cat) qualsevol dia de dilluns a divendres, entre les 10.00 i les 13.00h, per omplir el full de preinscripció i portar la documentació necessària: currículum vitae, còpia del DNI o NIE, còpia del full d’inscripció a l’Oficina de Treball i còpia del Títol o Certificat de formació que acrediti el nivell acadèmic requerit pel curs sol·licitat (si no el teniu, en el seu defecte haureu de fer una prova de nivell en els cursos de nivell 2 i 3).