Promoció Econòmica obté l’homologació per a 12 especialitats de formació

551

Aquest mes de maig, el Centre de Promoció Econòmica ha rebut l’autorització per part de la Generalitat de Catalunya per ampliar el nombre d’aules i tallers homologats en les seves instal·lacions per impartir 12 especialitats formatives i certificats de professionalitats diferents. Això suposa que els espais homologats queden inclosos en el registre de formació del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). L’homologació de les aules és un requisit imprescindible que imposa la Generalitat per poder realitzar formació ocupacional.

El Centre de Promoció Econòmica, gràcies a l’ampliació de les seves instal·lacions en el darrer any, ha adaptat diferents espais amb els requisits d´equipament, seguretat, capacitat i logística que es demanen i ha aconseguit homologar un total de 8 espais per impartir 12 especialitats diferents de formació ocupacional.

El centre ha realitzat el procés d’homologació d’aules que es requereix per a poder adequar-les als nous certificats de professionalitat, que acrediten que l’entitat té la capacitat tant pel que fa a instal·lacions, com a equipaments i equip humà per impartir accions formatives finançades pel Servei d’Ocupació de Catalunya. Així, ha aconseguit l’homologació de 6 aules, 1 taller i 1 magatzem en 8 espais de les noves instal·lacions del centre, on es poden impartir un total de 12 especialitats formatives diferents dirigides a persones en edat laboral que vulguin accedir a una ocupació o promocionar-se en un lloc de treball.

Noves aules de formació

A principis d’any es van inaugurar les obres d’ampliació del Centre de Promoció Econòmica, s’ha millorat l’accessibilitat a l’equipament i s’ha habilitat una de les plantes com a aules de formació, fent realitat el projecte de crear un centre integral de Promoció Econòmica. Les instal·lacions del centre són un referent a la comarca en formació i la promoció de l’ocupabilitat.

La nova planta del centre compta amb 625 metres quadrats de superfície destinats a aules de formació, dels 8 espais autoritzats pel SOC per realitzar accions de formació ocupacional, 5 se situen en aquesta nova planta del centre.

Amb les obres d’ampliació també s’ha creat un accés únic a l’equipament per facilitar l’entrada als usuaris que fins ara ho havien de fer per dos punts diferents i s’han generat tres despatxos d’atenció al públic, al costat de la recepció, per facilitar i agilitzar les gestions amb les persones que es volen informar de les activitats del departament de Promoció Econòmica. L’edifici del Molí Fariner disposa d’ascensor i l’accés de les persones amb mobilitat reduïda ara es pot fer per la porta del vestíbul a través d’una rampa adaptada.

Gràcies a l’obtenció d´aquesta certificació favorable, el departament podrà optar a més cursos subvencionats podent atendre a les actuals demandes de la població i del teixit productiu del municipi.

Actualment en el Centre de Promoció Econòmica ja s’estan realitzant diferents cursos de formació ocupacional, finançats pel Servei d’Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu, atorgades en el marc de la convocatòria d’accions de formació d’oferta adreçades prioritàriament a treballadors desocupats.