Promoció Econòmica promou la contractació dels joves entre empreses del municipi

390

L’Ajuntament de Martorell, a través de la regidoria de Promoció Econòmica i en col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, està duent a terme una nova edició del programa d’experiència professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya Joves per l’ocupació 2015-2016, subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Fons Social Europeu. El programa combina accions de formació, orientació, pràctiques en empreses i possibilitat de contractació laboral subvencionada en 19 municipis de la comarca del Baix Llobregat.

El projecte Joves per l’ocupació 2016 enguany s’ha adreçat a 70 joves de la comarca d’entre 17 i 25 anys, desocupadesinscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), en el Registre d’Informació de Garantia Juvenil, i amb baixa qualificació que no disposen del graduat en ESO o malgrat que l’han obtingut, no han continuat amb els estudis abandonant el sistema educatiu.

Aquest programa pretén millorar l’ocupabilitat de les persones joves i proporcionar-los una qualificació i unes competències professionals suficients que els permeti la inserció al mercat laboral amb unes mínimes garanties d’estabilitat i futur professional.

Els principals objectius del programa Joves per l’ocupació és donar suport a l’experiència pràctica, la formació i l’aprenentatge de les persones joves, mitjançant la combinació d’un conjunt d’actuacions integrades que fomentin la seva inserció laboral en empreses o el seu retorn al sistema educatiu.

En aquesta nova edició del programa han participat 11 joves de Martorell, que han cursat especialitats de formació professionalitzadora diferents: Activitats auxiliars de magatzem, Mantenidor integral, Operari dependent de fleca, Protecció i preparació de superfícies de vehicles o Activitats auxiliars de comerç.

Incentius econòmics per a la contractació

És per aquest motiu que des de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Martorell en col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, s’inicia novament aquest any una campanya de prospecció del teixit empresarial del municipi per informar que el Govern de la Generalitat de Catalunya, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya, ha previst ajuts a les empreses que col·laborin en el Programa Joves per l’ocupació a través de la contractació d’aquests joves.

Dins del programa Joves per l’ ocupació les empreses que contractin joves de qualsevol de les especialitats formatives poden beneficiar-se de la quantitat equivalent al Salari Mínim Interprofessional (648,60 euros mensuals) durant 6 mesos a jornada complerta, o proporcional a jornada parcial. Així mateix, es pot realitzar qualsevol modalitat contractual excepte els contractes d’interinitat, relleu i substitució de treballadors amb reserva dels llocs de treball. La data màxima de contractació és l’1 d’octubre de 2016.

Aquestes ajudes són compatibles amb altres ajuts del programa de Garantia Juvenil per la contractació de joves, els incentius fiscals i les bonificacions en les quotes de la Seguretat Social per a cadascuna de les modalitats contractuals.

Des del Centre de Promoció Econòmica i des del Consell Comarcal donem suport directament, a les empreses, gestors o autònoms, durant tot el procés de sol·licitud de l’ajut i de justificació en la gestió de la tramitació.

Quines empreses es poden beneficiar?

Aquelles que vulguin contractar joves en aquestes especialitats per un període mínim de sis mesos, a temps complet o temps parcial (com a mínim 50% de la jornada complerta) en qualsevol modalitat contractual, excepte contracte d’interinitat, relleu i substitució de treballadors amb reserva de lloc de treball.

Les empreses interessades ha d’estar al corrent de les obligacions tributàries i que en els darrers 3 mesos no hagi realitzat acomiadaments de treballadors.