L’Ajuntament obrirà una segona convocatòria per sol·licitar un hort urbà al riu Anoia

1179
Hort urbà
Hort urbà

L’Ajuntament de Martorell obrirà el segon període per a la concessió d’un hort urbà al riu Anoia. En total, s’hi ofereixen 62 parcel·les de 50 metres quadrats, 15 de les quals en aquesta segona convocatòria pública. Tot i que tindran prioritat les persones majors de 60 anys, qualsevol martorellenc pot optar-ne.

Les parcel·les s’ubiquen a la franja de terreny delimitada per la llera dreta del riu Anoia, l’aparcament del Vapor i el nou vial inundable (antiga palanca). El terreny s’ha aplanat i s’està delimitant en parcel·les contigües d’igual dimensió. Cada hort disposarà d’un petit magatzem per guardar els estris, un subministrament d’aigua i accés motoritzat.

El regidor de Planificació Urbanística, Medi Ambient i Habitatge, Adolf Bargués, destaca la funció lúdica, mediambiental i social de l’activitat hortícola, i subratlla la necessitat de recuperar i endreçar aquests terrenys, ocupats de manera il·legal.

Adolf Bargués, regidor de Medi Ambient

Els interessats en participar al sorteig dels horts disponibles hauran de presentar la seva sol·licitud a Serveis Tècnics Municipals (carrer del Mur, 61), de dilluns a divendres no festius, de 09.30 a 14.30h, o bé a través del registre electrònic.