Serveis Socials Bàsics i el CITE organitzen una xerrada sobre drets i deures de les persones estrangeres

458
Xerrada CITE CCOO
Xerrada CITE CCOO

Serveis Socials Bàsics de l’Ajuntament de Martorell ha organitzat aquest dimecres una xerrada sobre les lleis que afecten els drets i deures de les persones estrangeres. La sessió ha tingut lloc al Centre Cultural i ha anat a càrrec de Mohamed Lamin Hadi, assessor del Centre d’Informació de Treballadors Estrangers (CITE) del sindicat CCOO.

Els assistents han rebut informació sobre els processos de regularització per a l’obtenció dels permisos de residència (requisits, documents que cal aportar, terminis, tipologies de permisos…). També han conegut “com renovar i modificar els permisos de residència, a què donen dret i les seves obligacions”. A més, s’hi ha parlat de “les condicions per accedir a la nacionalitat espanyola, les proves d’accés i les taxes”, ha explicat Lola Romero, referent del Servei d’Acollida, Diversitat i Accions Comunitàries de Serveis Socials Bàsics.

Lola Romero, referent del Servei d'Acollida, Diversitat i Accions Comunitàries

Davant la proximitat de les Eleccions Municipals el pròxim 26 de maig, la xerrada ha servit per detallar quins col·lectius d’estrangers tenen dret a vot. Si anteriorment no han participat en processos electorals, disposen fins al 30 de gener de 2019 per manifestar-ne la seva voluntat. La declaració formal d’intenció de vot es pot realitzar personalment a l’Ajuntament o per internet.

Poden votar els ciutadans de països de la Unió Europea i els de Bolívia, Cap Verd, Colòmbia, Equador, Islàndia, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai, Perú, República de Corea, Trinitat i Tobago o Xile, ja que existeix conveni amb els seus països d’origen, ha indicat Romero.

Lola Romero, referent del Servei d'Acollida, Diversitat i Accions Comunitàries

Els votants han de tenir 18 anys o més i estar inscrits al Padró municipal d’habitants, tenir l’autorització de residència a l’Estat espanyol, haver residit legalment al territori espanyol el temps exigit en l’acord corresponent: 3 anys en el cas de Noruega i 5 anys per a la resta de països.

El Servei d’Assessorament en matèria d’estrangeria dels Serveis Socials Bàsics “inclouen consultes individuals d’assessorament (tots els dimecres amb cita prèvia) i xerrades puntuals adreçades a treballadors estrangers residents a Martorell i als seus possibles contractants”, ha comentat la referent.

Lola Romero, referent del Servei d'Acollida, Diversitat i Accions Comunitàries

Aquest servei actualment està contractat al CITE de CCOO i des del gener 2018 ha fet 274 visites individuals als usuaris dels Serveis Socials Bàsics.